Vyskakovací okno pro používání cookies

Od Wix
Zdarma

Vyskakovací okno pro používání cookies

Webové stránky na Wixu a některé aplikace, které jste nainstalovali používají soubory cookies,. Pokud jste v EU nebo se na vás vztahuje právo, které řeší problematiku cookies souborů, můžete být předmětem zákona, který přikazuje informovat návštěvníky o používání cookies souborů a o získání jejich souhlasu s jejich použitím.  

 

Aplikace Cookie Alert Pop-up informuje návštěvníky jednoduchým způsobem o použití cookies souborů na stránce

 

  • Návštěvníci mohou snadno schválit použití cookies souborů na stránkách.
  • Tato žádost se objeví pouze jednou, při první návštěvě a je aktivní na všech stránkách.
  • Díky jejímu jednoduchému designu nedojde k narušení obsahu webových stránek.
  • Vzhled aplikace si můžete plně přizpůsobit, včetně textu, pozadí, barev, velikosti vyskakovacího okna a tlačítka.


Cookies jsou malé soubory, které jsou ukládány webovými stránkami do prohlížeče a do zařízení, aby poskytli návštěvníkům snazší užívání a povolili další funkce, které jsou na cookies závislé. V některých zemích (jako je EU) existují zákony, které regulují způsob jakým jsou cookies používány, jak by o jejich použití měl být návštěvník informován a jakým způsobem by měl být získán souhlas návštěvníka s jejich použitím. Protože se tyto právní požadavky mohou měnit dle zemí, zkontrolujte si prosím jaká pravidla se na vás vztahují.