top of page

Zvyšte povědomí o značce svých zákazníků

Vytvořte pro klienta strategii nabídkou služeb v oblasti marketingu a analytiky.

MARKETING A ANALYTIKA

Integrujte řešení pro marketing, která budete potřebovat

Sledujte výkonnost webů svých klientů. Použijte výkonné marketingové nástroje, jako jsou Google Analytics a Facebook Pixel, nebo si připojte nástroje, které už používáte.

Icons for marketing tool integrations

Fashion co. analytics

Jan 2020

Graf nákupního procesu na webu

Optimalizujte weby klientů pomocí zabudovaných marketingových nástrojů

E-mail marketing

Zvyšte návštěvnost webů vašich klientů. Vytvářejte a odesílejte profesionální e-mail marketingové kampaně návštěvníkům webu a zákazníkům, abyste dosáhli vyšší míry konverzí.

Analytika

Sledujte, jak se návštěvníci na webu chovají a informujte o tom vaše klienty. Z ovládacího panelu můžete sledovat počty návštěv, objednávky, míru konverzí a obrat.

Příspěvky na soc. sítích

Pomozte klientům oslovit širší publikum. Vytvářejte trendové příspěvky pro soc. sítě za použití šablon, kterými budete propagovat web klienta.

A/B testování

Zjistěte, jak nejlépe udělat z návštěvníka zákazníka. Před tím, než nové weby otevřete všem návštěvníkům, můžete zkoušet různé verze webů vašich klientů na malém množství uživatelů a sledovat, jak si tyto weby vedou.

Video Maker

Zaujměte návštěvníky webu videi, která lze sdílet. Použijte je k propagaci podnikání klienta, oznámení prodejní akce nebo k oslavě výrazného úspěchu.

Kupóny

Zvyšte míru vracejících se zákazníků na weby vašich klientů. Vytvářejte kupóny a slevy pro specifické produkty a služby, které vaši klienti mohou svým zákazníkům nabízet.

Tento web byl vytvořen v Editoru X.

bottom of page