top of page

Zásady ochrany osobních údajů společnosti Wix.com

Poslední aktualizace zásad: 17. ledna 2023

Vítejte na stránce, kde se můžete seznámit se zásadami společnosti Wix pro ochranu osobních údajů.

1. Čtěte pozorně!

Pro společnost Wix.com je soukromí jejích návštěvníků a uživatelů velmi důležité. Tyto zásady ochrany osobních údajů („zásady ochrany osobních údajů“) proto popisují, jak Wix.com Ltd. společně se svými přidruženými společnostmi po celém světě (dále jen „Wix“, „my“, „nás“, „náš“ a další tvary těchto zájmen) shromažďují, používají a sdílí vaše osobní údaje, a dále vysvětlují práva, která ve vztahu k těmto osobním údajům máte. Tyto zásady ochrany osobních údajů se vztahují na všechny uživatele společnosti Wix, včetně neregistrovaných návštěvníků, registrovaných uživatelů a prémiových uživatelů (společně dále „uživatelé“, „vy“, „vás“, „váš“ a další tvary těchto zájmen) a na všechny služby Wix, včetně našich webů (včetně stránek www.wix.com a jejich subdomén, dále jen „web“ nebo „webové stránky“), webových aplikací („aplikace Wix“), mobilních aplikací („mobilní aplikace“) a souvisejících služeb (společně „služby“). Tyto zásady ochrany osobních údajů nemají převažovat nad podmínkami případné smlouvy, kterou s námi máte uzavřenou, ani nad právy, která máte na základě příslušných zákonů o ochraně osobních údajů.

Před přístupem k našim službám a dříve, než je začnete využívat, si laskavě pročtěte tyto zásady a ujistěte se, že plně rozumíte našim postupům ve vztahu k vašim osobním údajům. Pokud jste se s těmito zásadami ochrany osobních údajů seznámili a plně jim porozuměli, ale přesto s našimi postupy nesouhlasíte, musíte naše služby okamžitě opustit a přestat je jakkoli využívat. Pokud máte ohledně těchto zásad jakékoli dotazy nebo obavy, obraťte se na nás zde.

#JeToTakSnadne

Tyto zásady popisují naše postupy v oblasti ochrany osobních údajů – jaké osobní údaje o našich uživatelích shromažďujeme, co s nimi děláme, jak je sdílíme, a také vaše práva týkající se osobních údajů.

Pokud přistupujete k našim službám nebo je využíváte, potvrzujete tím, že jste si přečetli tyto zásady ochrany osobních údajů.

2. Jaké osobní údaje shromažďujeme
2.1. Údaje o uživatelích:

Abychom vám mohli poskytovat služby, musíme shromažďovat osobní údaje týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby (dále jen „osobní údaje“). Shromažďujeme osobní údaje, které nám poskytnete, údaje z vašeho používání služeb a údaje z dalších zdrojů. Shromažďujeme o vás následující typy osobních údajů:
 

 1. Údaje, které nám poskytnete. Když se zaregistrujete k našim službám, zakoupíte a/nebo registrujete názvy domén, používáte kteroukoli z našich služeb a/nebo pokud nás přímo kontaktujete prostřednictvím jakéhokoli komunikačního kanálu (např. požadavky na službu podpory Wix, e-mail), můžete nám poskytnout osobní údaje, jako například jméno, e-mailovou adresu, telefonní číslo, osobní údaje pro platby (v případě uživatelů placených služeb), osobní údaje, které uvede v komunikaci s námi, nebo osobní údaje obsažené v naskenovaných dokladech totožnosti (např. v občanském nebo řidičském průkazu, v cestovním pase nebo v dokladech o oficiální registraci společnosti).
   

 2. Údaje, které shromažďujeme, když využíváte služby. Pokud navštívíte, stáhnete si a/nebo využíváte některou z našich služeb, můžeme shromažďovat souhrnné osobní údaje o užívání, například o aktivitě návštěvníka a uživatele při prohlížení služeb a sled jeho interakcí (click-stream) s nimi, teplotní mapy relací a scrollování, neidentifikující osobní údaje o zařízení návštěvníka nebo uživatele, o jejich operačním systému, internetovém prohlížeči, rozlišení obrazovky, nastavení jazyka a klávesnice, poskytovateli internetového připojení, o stránkách, z kterých na příslušnou stránku přišli a na které pokračovali dále, datovací nebo časové razítko apod.
   

 3. Údaje, které shromažďujeme z jiných zdrojů. Osobní údaje o vás můžeme získávat z externích zdrojů, mimo jiné i) od poskytovatelů zabezpečení nebo poskytovatelů služeb odhalování a prevence podvodů, například za účelem vyloučení uživatelů, kteří jsou spojeni s podvody, ii) ze sociálních sítí; pokud se přihlašujete nebo zaregistrujete pomocí svého účtu na některé sociální síti, pak můžeme od této služby získávat osobní údaje (např. vaše uživatelské jméno, základní osobní údaje z vašeho profilu) a v některých případech můžeme shromažďovat osobní údaje od společností, které se zabývají generováním údajů o potenciálních zákaznících a které nám pomáhají zlepšovat naši nabídku služeb; iii) od reklamních a marketingových partnerů pro účely monitorování, správy a měření našich reklamních kampaní.

#JeToTakSnadne

Pro účely poskytování služeb shromažďujeme osobní údaje našich uživatelů.

Osobní údaje získáváme od vás, když navštívíte nebo používáte naše služby, dále jde o osobní údaje, které shromažďujeme automaticky, a osobní údaje, které získáváme z jiných zdrojů.

2.2. Údaje o uživatelích uživatelů

Můžeme také shromažďovat osobní údaje o návštěvnících a uživatelích webových stránek nebo služeb našich uživatelů (dále jen „uživatelé uživatelů“), a to výlučně jménem našich uživatelů a pro ně (jak je podrobněji popsáno níže v článku 6).

2.3. Informace o uchazečích o zaměstnání ve společnosti Wix

Shromažďujeme také informace, které nám poskytnou uchazeči o zaměstnání ve společnosti Wix (dále jen „uchazeči“), když se ucházejí o kteroukoli z otevřených pozic zveřejněných na https://www.wix.com/jobs, e-mailem nebo jinak (jak je podrobněji popsáno v našich Zásadách ochrany soukromí uchazečů o zaměstnání).

3. Jak tyto osobní údaje využíváme

Vaše osobní údaje používáme pro tyto účely:

 1. k poskytování a provozování služeb;

 2. k dalšímu rozvoji, upravování, rozšiřování a zlepšování našich služeb na základě společných nebo osobních preferencí, zkušeností a obtíží uživatelů;

 3. k poskytování průběžné zákaznické podpory a technické podpory pro naše uživatele;

 4. k tomu, abychom mohli naše uživatele kontaktovat a předávat jim obecná nebo osobní oznámení týkající se služeb nebo propagační sdělení (podrobněji jsou popsána v článku 8);

 5. k aktualizaci, rozšiřování a analyzování našich záznamů pro účely identifikace nových zákazníků;

 6. k usnadnění, sponzorování a nabízení určitých soutěží, akcí a propagačních akcí, ke stanovení způsobilosti účastníků, sledování výkonů, kontaktování vítězů a předávání cen a výhod;

 7. k analýzám naší výkonnosti a marketingových aktivit

 8. k vytváření souhrnných statistických údajů a dalších souhrnných a/nebo odvozených osobních údajů, které můžeme my nebo naši obchodní partneři využívat k poskytování a zlepšování našich služeb; 

 9. k tomu, abychom vám mohli poskytovat odbornou pomoc, pouze na vaši žádost; 

 10. ke zvyšování zabezpečení našich dat a schopnosti předcházet podvodům a

 11. k tomu, abychom dodržovali příslušné zákony a předpisy.

  Za účelem analýzy naší výkonnosti a marketingových aktivit můžeme používat postupy jako „strojové učení“ (evropské zákony tento postup označují jako „automatizované rozhodování“), které nám pomohou zlepšovat naše služby. Když používáme strojové učení, pak buď: (i) i nadále máme živého člověka, který se na procesu podílí (nejedná se tedy o úplnou automatizaci); nebo (ii) používáme strojové učení způsoby, které nemají významné dopady na ochranu soukromí (například přeuspořádání zobrazení aplikací při návštěvě Wix App Market). Kromě toho můžeme používat strojové učení jako pomůcku při sledování, identifikaci a pozastavování účtů odesílajících spam nebo vykazujících jinou urážlivou či podvodnou aktivitu.
   

Vaše osobní údaje využíváme k účelům popsaným v článku 3, pokud:
 1. je využívání vašich osobních údajů z naší strany nezbytné pro plnění smlouvy nebo pro kroky vedoucí k uzavření smlouvy s vámi (např. abychom vám mohli poskytnout nástroj pro tvorbu webových stránek, abychom vám mohli poskytovat zákaznickou a technickou podporu);

 2. pokud je využívání vašich osobních údajů z naší strany nezbytné pro dodržování příslušných zákonných nebo regulačních povinností, které se na nás vztahují; nebo

 3. pokud je využívání vašich osobních údajů z naší strany nezbytné pro podporu oprávněných zájmů a obchodních účelů (například pro údržbu a zlepšování našich služeb a efektivity služeb Wix při identifikaci technických problémů), pokud je uskutečňována přiměřeným způsobem a respektuje vaše práva v oblasti ochrany soukromí.

#JeToTakSnadne

Osobní údaje, které o vás shromažďujeme, používáme pro účely poskytování služeb a pro jejich zlepšování a zvyšování jejich bezpečnosti.

Osobní údaje také shromažďujeme a používáme k tomu, abychom mohli uživatele kontaktovat a abychom dodržovali zákony, které se na nás vztahují.

4. Jak vaše osobní údaje sdílíme
4. Jak vaše osobní údaje sdílíme

Vaše osobní údaje můžeme sdílet s poskytovateli služeb a s dalšími subjekty (nebo jim jinak povolit přístup k nim), a to v níže uvedených případech a uvedenými způsoby:

#JeToTakSnadne

Externí poskytovatelé služeb: Společnost Wix uzavírá partnerství s řadou vybraných poskytovatelů služeb, jejich služby a řešení doplňují, usnadňují a obohacují naše vlastní služby. Patří mezi ně například hostingové služby a služby pro kolokaci serverů, komunikační sítě a sítě pro doručování obsahu (CDN), služby zabezpečení dat a kybernetické bezpečnosti, služby pro fakturaci a zpracování plateb, registrátoři názvů domén, služby zaměřené na odhalování a prevenci podvodů, služby webové analytiky, služby pro distribuci a monitorování e-mailů, služby pro zaznamenávání relací a vzdálený přístup, služby pro měření výkonnosti, optimalizaci dat a marketingové služby, poskytovatelé obsahu a naši právní a finanční poradci (společně „externí poskytovatel(é) služeb“).

Wix může s externími poskytovateli služeb sdílet pro obchodní účely následující kategorie osobních údajů:

 • Identifikátory, včetně jména, přezdívky, poštovní adresy, jedinečného osobního identifikátoru, online identifikátoru, adresy internetového protokolu, e-mailové adresy, názvu účtu a dalších podobných identifikátorů.

 • Obchodní osobní údaje, například osobní údaje týkající se zakoupených, získaných nebo zvažovaných produktů nebo služeb.

Společnost Wix odpovídá za osobní údaje, které získá v rámci programu Privacy Shield, a za následné předávání třetím stranám, jak je to popsáno v zásadách dohody Privacy Shield. Společnost Wix na základě zásad dohody Privacy Shield zejména nadále nese odpovědnost, pokud externí poskytovatelé služeb zpracovávají jejím jménem osobní údaje způsobem, který je v rozporu se zásadami Privacy Shield, kromě případů, kdy Wix prokáže, že za událost, která byla příčinou škody, nenese odpovědnost.

4.1.

Osobní údaje našich uživatelů a uživatelů uživatelů můžeme sdílet s různými třetími stranami, například s poskytovateli určitých služeb nebo se zástupci donucovacích orgánů.

Osobní údaje mohou být sdíleny výhradně v souladu s těmito zásadami.

Donucovací orgány, právní požadavky a povinnosti: Společnost Wix může po předchozím oznámení nebo bez něj odhalit nebo jinak umožnit přístup k jakýmkoli kategoriím vašich osobních údajů popsaných v těchto zásadách ochrany soukromí na základě zákonného požadavku, jako je předvolání, soudní řízení, příkaz k domovní prohlídce nebo soudní příkaz, nebo v souladu s platnými zákony, pokud se v dobré víře domníváme, že to po nás zákony vyžadují.

4.2.

Ochrana práv a bezpečnosti: Společnost Wix může po předchozím oznámení nebo bez něj sdílet jakékoli kategorie vašich osobních údajů popsaných v těchto zásadách ochrany soukromí, pokud se v dobré víře domníváme, že to pomůže ochránit práva, majetek nebo osobní bezpečnost společnosti Wix, jakéhokoli z našich uživatelů, jakékoli uživatele uživatelů nebo jakéhokoli člena široké veřejnosti.

4.3.

Dceřiné společnosti Wix a přidružené společnosti:

Vaše osobní údaje můžeme sdílet interně se společnostmi z naší rodiny, a to pro účely popsané v těchto zásadách ochrany soukromí. Můžeme například sdílet vaše osobní údaje s naší americkou dceřinou společností Wix.com Inc. v rámci zprostředkování a poskytování našich služeb vám a vašim uživatelům uživatelů.

 

Sdílení osobních údajů dceřinými společnostmi Wix a přidruženými společnostmi v Evropské unii, Velké Británii a Švýcarsku s dceřinými společnostmi Wix sídlícími mimo tyto regiony bude probíhat výhradně za použití schváleného mechanismu přenosu, jako jsou například příslušné standardní smluvní doložky.

4.4.

V souvislosti se změnou ve firemním vedení: Kromě toho v případě, že společnost Wix nebo kterákoli z jejích přidružených společností projdou změnou vedení, včetně sloučení, akvizice nebo nákupu značné části jejich aktiv, mohou být vaše osobní údaje sdíleny se stranami, které budou do této události zapojeny.

4.5.

Na váš další pokyn:

Služby Wix vám umožňují prostřednictvím různých postupů interagovat a kupovat různé služby, produkty a nástroje třetích stran pro vylepšení vašeho webu nebo mobilních webů, včetně (bez omezení) aplikací a widgetů, které vám nabízejí třetí strany prostřednictvím webu Wix (včetně platformy Wix App Market), poskytovatelé plateb v oblasti e-Commerce, designéři třetích stran pomáhající vám s vaším webem atd. (souhrnně „služby třetích stran“). Pokud se rozhodnete interagovat s takovými službami třetích stran, mohou mít díky tomu přístup k osobním údajům vašich uživatelů uživatelů získaným prostřednictvím vašeho webu nebo mobilních webů a zpracovávat je. Například:

a) Rámované stránky: naše služby vám mohou umožňovat integrovat služby třetích stran přímo do vašeho webu nebo mobilních webů, například pomocí postupů rámování stránek pro zobrazování obsahu služeb třetích nebo jiných stran (dále jen „rámy“). Za těchto okolností mohou služby třetích stran shromažďovat osobní údaje od vašich uživatelů uživatelů

b) Vývojáři: Umožňujeme vývojářům třetích stran (dále jen „vývojář(i) třetích stran“) vyvíjet a nabízet uživatelům vlastní aplikace prostřednictvím platformy Wix App Market (dále jen „aplikace třetích stran“), které můžete integrovat do svého webu nebo mobilních webů. Každý vývojář třetí strany je vázán partnerskou smlouvou Wix App Market, která mimo jiné omezuje způsoby, jimiž mohou tito vývojáři přistupovat k, ukládat, sdílet a používat osobní údaje, které jim vy a/nebo vaši uživatelé uživatelů poskytnete. 

 

c) Funkce sociálních médií: Naše služby vám mohou umožňovat integraci některých funkcí sociálních médií, widgetů a funkcí jednotného přihlášení, jako například „Facebok Connect“ nebo „Google Sign-in“ (dále jen „funkce sociálních médií“), do vašeho webu nebo mobilních webů. Tyto funkce sociálních médií mohou shromažďovat některé osobní údaje od vašich uživatelů uživatelů, jako například identifikátory, včetně jmen, přezdívek, unikátních osobních identifikátorů, online identifikátorů, IP adres, e-mailových adres nebo podobných identifikátorů. Funkce sociálních médií jsou hostovány buď třetí stranou, nebo přímo na našich službách.
 

Vezměte prosím na vědomí, že ve výše uvedených příkladech v této části 4.6 vystupuje společnost Wix pouze jako zprostředkovatelská platforma, která vám umožňuje nakupovat tyto služby třetích stran (včetně mimo jiné vývojářů třetích stran, aplikací třetích stran a funkcí sociálních médií), se kterými interagujete přímo a na základě svého uvážení. V tomto ohledu vůči vám vystupuje společnost Wix jako poskytovatel služby, který zpřístupňuje údaje službám třetích stran vaším jménem. Společnost Wix bude sdílet osobní údaje vašich uživatelů uživatelů se službami třetích stran výhradně na váš pokyn nebo s vaším svolením a není ani nebude žádným způsobem odpovědná za zpracování těchto osobních údajů službami třetích stran, ani za něj nebude ručit.
 

Společnost Wix neřídí ani neodpovídá za jednání nebo zásady jakýchkoli služeb třetích stran a vaše použití služeb třetích stran probíhá na vaše vlastní riziko. Doporučujeme vám projít si veškeré zásady ochrany soukromí, které se pojí se službami třetích stran, a požádat tyto služby třetích stran o případná vyjasnění předtím, než se rozhodnete jejich služby nainstalovat a/nebo používat.

4.6.

5. Kde vaše osobní údaje ukládáme?

Společnost Wix zpracovává údaje osob po celém světě a může vaše osobní údaje přenášet i mimo vaši zemi. Vaše bezpečnost, soukromí a důvěrnost jsou našimi hlavními prioritami. Z tohoto důvodu provádí společnost Wix proces prověření, který zahrnuje posouzení zákonů na ochranu soukromí v daných zemích, abychom ověřili, zda mají silné zákony na ochranu dat.

5.1.

 Osobní údaje uživatelů jsou spravovány společností Wix.com Ltd. se sídlem v Izraeli, který Evropská komise považuje za zemi poskytující adekvátní úroveň ochrany osobních údajů rezidentů členských států EU (viz zde).

5.2.

Pokud se nacházíte v Evropě, Velké Británii nebo Švýcarsku a my přeneseme vaše osobní údaje mimo Evropu, budeme dbát na to, aby (i) byla zajištěna úroveň ochrany, kterou Evropská komise pokládá za adekvátní, nebo aby (ii) se použily příslušné standardní smluvní doložky (tzn. příslušný modul standardních smluvních doložek pro přenos osobních údajů do třetích zemí v souladu s nařízením (EU) 2016/679 Evropského parlamentu a Rady ze 4. června 2021 v podobě dostupné zde a v souladu s Dodatkem k mezinárodnímu přenosu dat ICO k verzi B1.0 standardních smluvních doložek Evropské komise, který platí od 21. března 2022, viz revize v části ‎‎18 povinných doložek).


 

Když společnost Wix přenáší osobní údaje občanů EU do třetí země, která podle Evropské komise neposkytuje adekvátní ochranu údajů, zajistí společnost Wix přijetí dodatečných opatření, která budou v souladu s evropskými zákony v oblasti ochrany dat.

5.3.

#JeToTakSnadne

Osobní údaje můžeme ukládat a zpracovávat v USA, Evropě, Izraeli nebo v jiných zemích, ať už vlastními silami nebo s pomocí našich přidružených společností či poskytovatelů služeb.

Poskytovatelé služeb uchovávání údajů společnosti Wix jsou smluvně vázáni vaše údaje chránit a zabezpečit.

 

Wix mimo jiné zajistí, aby existovala přiměřená úroveň ochrany nebo aby existovaly příslušné standardní smluvní doložky pro mezinárodní přenos dat našich uživatelů z EU.

Certifikace Privacy Shield: Společnost Wix a její přidružené společnosti, včetně DeviantArt Inc., se účastní a získaly certifikaci souladu s požadavky dle rámce E.U.-U.S. Privacy Shield a rámce Swiss-U.S. Privacy Shield. Pokud se chcete dozvědět více o rámci Privacy Shield, prohlédněte si seznam Privacy Shield amerického Ministerstva obchodu zde.

Pokud jde o osobní údaje, které společnost Wix.com získala nebo přenesla v souladu s rámcem Privacy Shield, podléhá společnost Wix.com regulačním a vymáhacím pravomocem americké vládní agentury Federal Trade Commission (FTC). Společnost Wix.com se v souladu se Zásadami Privacy Shield zavazuje řešit stížnosti týkající se našeho shromažďování nebo používání vašich osobních údajů.  Osoby sídlící v EU a Švýcarsku, které mají dotazy nebo stížnosti ohledně našich zásad Privacy Shield, by nás nejprve měly kontaktovat na adrese: privacy@wix.com.

Společnost Wix.com se dále zavázala předávat nevyřešené stížnosti týkající se programu Privacy Shield alternativní instanci řešení sporů sídlící ve Spojených státech. Pokud od nás neobdržíte včasné potvrzení vaší stížnosti nebo pokud jsme stížnost nevyřešili k vaší spokojenosti, můžete – za určitých podmínek popsaných na webu Privacy Shield – zahájit závazné arbitrážní řízení poté, co byly ostatní postupy řešení sporu vyčerpány. Pokud máte nevyřešené problémy týkající se soukromí nebo použití dat, které jsme nevyřešili k vaší spokojenosti, kontaktujte naši instanci řešení sporů třetí strany sídlící v USA na adrese https://feedback-form.truste.com/watchdog/request pro více informací nebo podání stížnosti. Tyto služby vám poskytujeme zdarma.

Aby se předešlo pochybnostem, společnost Wix nespoléhá na Privacy Shield jako na mechanismus přenosu osobních údajů chráněných podle GDPR. V současnosti se společnost Wix spoléhá na jiné mechanismy přenosu, jak je podrobně uvedeno výše, jako například na SCC nebo rozhodnutí o přiměřenosti.

5.4.

6. Osobní údaje uživatelů uživatelů
6. Osobní údaje uživatelů uživatelů

Společnost Wix může shromažďovat, ukládat a zpracovávat určité osobní údaje uživatelů uživatelů („údaje uživatelů uživatelů“), a to výhradně jménem našich uživatelů a na základě jejich pokynů. Každý z našich uživatelů může například importovat své e-mailové adresy ze služeb třetích stran, jako je například Gmail, nebo prostřednictvím svého uživatelského webu jinak shromažďovat a spravovat kontaktní údaje. Tyto kontaktní údaje jsou poté uloženy u společnosti Wix jménem jejích uživatelů.

Pro tyto účely plní společnost Wix funkci „zpracovatele“ a považuje se za „zpracovatele údajů uživatelů uživatelů“ a nikoli za jejich „správce“ (jak jsou oba tyto termíny uvedené v uvozovkách definovány v obecném nařízení o ochraně osobních údajů Evropské unie („GDPR“)).

Uživatelé, kteří tyto uživatelské weby řídí a provozují, se považují za „správce“ těchto údajů uživatelů uživatelů a odpovídají za dodržování všech zákonů a předpisů, které se mohou vztahovat na shromažďování a správu těchto údajů uživatelů uživatelů, včetně veškeré legislativy o ochraně soukromí a osobních údajů ve všech relevantních zemích. 

Zpracování osobních údajů uživatelů uživatelů bude probíhat na území Evropské unie, Izraele nebo třetí země, území nebo jednoho či více určených sektorů v rámci této třetí země, o které Evropská komise rozhodla, že zajišťuje odpovídající úroveň ochrany a takové zpracování a přenos bude v souladu s dodatkem o zpracování údajů – uživatelé (dále jen „DPA“). Jakýkoli přenos do a zpracování ve třetí zemi mimo Evropskou unii, která nezajišťuje adekvátní úroveň ochrany podle Evropské komise, musí proběhnout pomocí schváleného mechanismu přenosu, jak je uvedeno v DPA.

 

Vy sami odpovídáte za zabezpečení, integritu a oprávněné používání osobních údajů týkajících se uživatelů uživatelů a za získání souhlasů, povolení a zajištění veškerých požadovaných práv subjektů údajů a za oznámení o spravedlivém zpracování, jak je to pro shromažďování a používání těchto osobních údajů požadováno.

Společnost Wix nemůže poskytovat uživatelům ani uživatelům uživatelů právní poradenství, přesto však doporučujeme, aby všichni uživatelé na svých uživatelských webech zveřejnili a pravidelně aktualizovali jasné a úplné zásady ochrany osobních údajů v souladu s příslušnými zákony a předpisy, a všem uživatelům uživatelů doporučujeme, aby si tyto zásady pečlivě přečetli, ujistili se, že jim rozumí a že s nimi, pokud to příslušné zákony požadují, souhlasí.

Podrobnější informace o tom, jak může společnost Wix nakládat s osobními údaji uživatelů uživatelů, (které mohou být relevantní pro konkrétní oznámení, které zveřejňujete pro své uživatele uživatelů, nebo pro souhlas, který od nich získáváte), jsou uvedeny v článcích 4, 12 a 13.

Pokud jste návštěvník, uživatel nebo zákazník některého z našich uživatelů, přečtěte si laskavě následující informace: Společnost Wix není v žádném přímém vztahu k uživatelům uživatelů, jejichž osobní údaje zpracovává. Pokud jste návštěvník, uživatel nebo zákazník některého z našich uživatelů a přejete si vznést jakýkoli požadavek nebo dotaz týkající se vašich osobních údajů, obraťte se laskavě přímo na tohoto (tyto) uživatele. Pokud chcete například požádat o přístup k osobním údajům, které společnost Wix zpracovává jménem svých uživatelů, nebo o opravu, změnu nebo vymazání nepřesných osobních údajů, směřujte svůj požadavek příslušnému uživateli (který je „správcem“ těchto údajů). Pokud naši uživatelé požádají společnost Wix, aby některé osobní údaje uživatelů uživatelů vymazala, budeme na takový požadavek po ověření včas reagovat v souladu s příslušnými zákony (například do třiceti (30) dnů podle GDPR). Pokud nám náš uživatel nevydá jiný pokyn, budeme osobní údaje uživatelů uživatelů uchovávat po dobu uvedenou níže v článku 12.

#JeToTakSnadne

Společnost Wix může shromažďovat a zpracovávat osobní údaje týkající se uživatelů uživatelů.

Děláme to výhradně jménem našich uživatelů a na základě jejich pokynů.

Výhradní odpovědnost za osobní údaje uživatelů uživatelů nesou naši uživatelé, a to včetně legálnosti, zabezpečení a integrity těchto osobních údajů.

Společnost Wix není v žádném přímém vztahu s uživateli uživatelů. Pokud jste uživatelem našeho uživatele, obraťte se laskavě přímo na vlastníka webu.

7. Používání souborů cookies a dalších technologií třetích stran
7. Používání souborů cookies a dalších technologií třetích stran

My a naši externí poskytovatelé služeb používáme soubory cookies a další podobné technologie („cookies“), a to pro účely poskytování našich služeb a zajištění jejich řádného fungování, pro analýzy naší výkonnosti a marketingových aktivit a pro přizpůsobení vaší uživatelské zkušenosti.

Podrobnější informace o tom, jak je používáme a jak je můžete spravovat, najdete v našich zásadách používání souborů cookies.

Upozorňujeme, že naše postupy neměníme v reakci na signál „Do Not Track“ v záhlaví HTTP z prohlížeče nebo mobilní aplikace, většina prohlížečů ale umožňuje spravovat soubory cookies, včetně nastavení toho, zda je přijímat a jak je odstraňovat. Ve většině prohlížečů je možné nastavit upozornění, pokud soubor cookie obdržíte, nebo můžete ve svém prohlížeči soubory cookies zablokovat.

#JeToTakSnadne

My a některé externí služby můžeme v rámci našich služeb používat soubory cookies a podobné sledovací technologie.

Tyto technologie se používají zejména pro účely zajištění stability, bezpečnosti, funkčnosti či výkonnosti a pro reklamní účely.

8. Sdělení od společnosti Wix
8. Sdělení od společnosti Wix
8.1. Propagační sdělení

Vaše osobní údaje můžeme používat k tomu, abychom vám zasílali propagační obsah a sdělení prostřednictvím e-mailu, textových zpráv, notifikací na naší platformě, marketingových telefonátů a podobných forem komunikace ze strany společnosti Wix nebo našich partnerů (kteří jednají naším jménem).

Pokud si tato propagační sdělení nebo telefonáty přijímat nepřejete, můžete o tom společnost Wix kdykoli informovat nebo postupovat podle pokynů pro „odhlášení“ nebo ZASTAVENÍ, které jsou součástí rozesílaných propagačních sdělení.

8.2. Sdělení o službách a fakturaci

#JeToTakSnadne

Můžeme vám zasílat propagační sdělení a obsah. Přijímání propagačních sdělení můžete snadno ukončit – stačí nás kontaktovat nebo využít nabízené možnosti odhlášení.

​Můžeme se na vás také obracet se zprávami nebo obsahem, které se týkají služeb a fakturace. Zasílání těchto zpráv odhlásit nemůžete.

Společnost Wix vás také může kontaktovat s důležitými informacemi o našich službách nebo o využívání těchto služeb z vaší strany.

Můžeme vám například zaslat oznámení (pomocí jakéhokoli prostředku, který máme k dispozici), pokud je některá ze služeb dočasně nedostupná z důvodu údržby; odpovídat na vaše požadavky na službu podpory nebo e-maily; zasílat vám upomínky nebo upozornění na nadcházející nebo opožděné platby za aktuálně odebírané nebo nadcházející služby; předávat stížnosti týkající se zneužití vašeho uživatelského webu; nebo vás informovat o podstatných změnách našich služeb.

​Je důležité, abyste vždy měli možnost tyto zprávy přijímat. Z tohoto důvodu není možné se od rozesílání těchto sdělení ohledně služeb a fakturace odhlásit, s výjimkou případů, kdy již nejste uživatelem služeb Wix (přestanete jím být, když deaktivujete svůj účet).

9. Vaše práva ve vztahu k vašim osobním údajům
9. Vaše práva ve vztahu k vašim osobním údajům

Společnost Wix považuje za nezbytné, aby všichni uživatelé Wix měli kontrolu nad svými osobními údaji. Proto můžete mít v závislosti na způsobu, jakým používáte služby Wix, právo požadovat přístup, obdržet kopii, aktualizovat, doplnit, vymazat či přenést některé osobní údaje do jiné služby, omezit nebo vznést námitku proti některým způsobům použití vašich osobních údajů (například pro účely přímého marketingu). Dále platí, že pokud se při zpracování vašich osobních údajů spoléháme na váš souhlas (například pro účely přímého marketingu), můžete tento souhlas kdykoli odebrat a toto odebrání bude platit ihned. 

 

Společnost Wix vám nebude účtovat další částku navíc, pokud uplatníte některé 

z těchto práv, a bude vám nadále poskytovat stejnou úroveň služeb.

 

Pokud jste uživatelem Wix, můžete přistupovat k mnoha svým osobním údajům a opravovat je přímo prostřednictvím svého účtu nebo prostřednictvím online formulářů, které vám Wix poskytuje (jak je podrobně popsáno níže). Svá práva můžete uplatnit také zasláním požadavku na adresu privacy@wix.com, případně poštou na adresu Wix.com, 40 Namal Tel Aviv St., Tel Aviv 6350671, Izrael nebo kontaktováním našeho oddělení péče o zákazníky. Když obdržíme vaši správnou žádost, můžeme podniknout kroky k ověření vaší identity před vyhověním žádosti, abychom ochránili vaše soukromí a bezpečnost.

Před tím, než vaší žádosti vyhovíme, vás můžeme požádat o doplňující informace pro účely potvrzení vaší totožnosti a zabezpečení. Pokud to zákony dovolují, vyhrazujeme si právo tyto služby zpoplatnit (např. pokud je váš požadavek neodůvodněný nebo nepřiměřený).

 

Máte právo podat stížnost u svého místního dozorového úřadu pro ochranu osobních údajů (přesto doporučujeme, abyste se nejprve obrátili na nás).

 

Pokud jste uživatelem služeb Wix a přejete si získat kopii osobních údajů (vašich nebo vašich uživatelů uživatelů), které jsou u nás uloženy, požádat o přístup k těmto údajům a/nebo o jejich opravu nebo pokud si chcete vyžádat seznam (případných) osobních údajů, které jsme předali třetím stranám pro účely přímého marketingu, postupujte laskavě podle pokynů, které jsou uvedeny v článcích nápovědy „Získání údajů vašeho účtu Wix“ nebo „Trvalé odstranění účtu Wix“. Svou žádost můžete také zaslat poštou na adresu Wix.com, 40 Namal Tel Aviv St., Tel Aviv 6350671, Izrael. Vynaložíme přiměřené úsilí, abychom vaší žádosti bez odkladů vyhověli (kromě případů, kdy vás požádáme o další informace potřebné ke splnění požadavku), s přihlédnutím k právním a dalším příslušným okolnostem.

 

​Upozorňujeme, že při trvalém odstranění účtu Wix dojde k vymazání všech vašich osobních údajů z databází společnosti Wix. Po dokončení tohoto procesu nemůžete nadále využívat žádné ze svých služeb Wix, váš účet a veškeré jeho údaje budou trvale odstraněny a společnost Wix nebude schopna v budoucnu váš účet obnovit nebo vyhledat vaše údaje. Pokud se v budoucnu obrátíte na naši podporu, systém váš účet nerozpozná a pracovníci podpory nebudou schopni odstraněný účet vyhledat.

#ItsThatEasy

Pokud jde o vaše osobní údaje, které jsou u nás uložené, máte právo na: přístup, obdržení kopie, aktualizaci, doplnění nebo vymazání vašich osobních údajů.Dále můžete využít práva na omezení přenosnosti dat (v některých případech) nebo vznesení námitky proti některým typům použití vašich osobních údajů, ale také můžete odebrat souhlas, který jste nám poskytli před zpracováním.

Jednoduše nás kontaktujte e-mailem, poštou nebo prostřednictvím našeho týmu péče o zákazníky, případně vyplňte náš speciální formulář, je-li k dispozici.

Své osobní údaje můžete také opravit a/nebo aktualizovat prostřednictvím uživatelského účtu, pokud jej máte.

Své osobní údaje můžete rovněž vymazat tím, že odstraníte svůj celý účet. Na vaše požadavky zareagujeme v rozumné době.

10. Dotazy a stížnosti
10. Dotazy a stížnosti

Pokud máte jakékoli dotazy nebo obavy týkající se shromažďování, používání nebo předávání osobních údajů z naší strany nebo pokud se domníváte, že jsme tyto zásady ochrany osobních údajů, případně příslušné předpisy o ochraně osobních údajů nedodrželi, obraťte se na nás – naše kontaktní údaje jsou uvedeny na konci těchto zásad.

Náš tým pověřence pro ochranu osobních údajů stížnost vyšetří a stanoví, zda k porušení došlo a jaké kroky budou případně přijaty. Ke každé stížnosti ohledně ochrany osobních údajů přistupujeme vážně a vynaložíme maximální úsilí, abychom vaši stížnost vyřešili rychle a v souladu s příslušnými zákony.

Kdykoli můžete podat stížnost u svého místního dozorového úřadu pro ochranu osobních údajů, doporučujeme však, abyste se nejprve obrátili na nás – pokusíme se vše vyřešit.

#JeToTakSnadne

Můžete kdykoli podat stížnost u svého místního dozorového úřadu pro ochranu osobních údajů. Nejprve nás prosím kontaktujte, abychom se mohli pokusit váš problém vyřešit.

11. Uchovávání údajů
11. Uchovávání údajů

Vaše osobní údaje (a také osobní údaje uživatelů uživatelů) můžeme uchovávat, dokud je aktivní váš uživatelský účet, jak je to uvedeno v těchto zásadách ochrany osobních údajů, případně jinak, jak je to zapotřebí, abychom vám mohli poskytovat služby.

Vaše osobní údaje si můžeme nadále ponechat i poté, co deaktivujete svůj uživatelský účet a/nebo přestanete využívat určité služby, pokud je to přiměřeně nezbytné pro dodržení našich právních povinností, řešení sporů týkajících se našich uživatelů nebo uživatelů uživatelů, předcházení podvodům a zneužívání, vynucování našich smluv a/nebo pro ochranu našich oprávněných zájmů.

Při určování vhodné doby uchovávání osobních údajů vezmeme v potaz objem, povahu a citlivost těchto údajů, potenciální riziko škod neoprávněným použitím nebo zveřejněním těchto údajů, účely zpracování a platné zákonné požadavky.

#JeToTakSnadne

Vaše osobní údaje si můžeme ponechat, dokud je aktivní váš účet, a podle potřeby i déle (například pokud máme ze zákona povinnost je uchovávat delší dobu nebo je potřebujeme pro účely ochrany našich zájmů).

12. Bezpečnost
12. Bezpečnost

Společnost Wix zavedla bezpečnostní opatření na ochranu osobních údajů, které s námi sdílíte, a to včetně fyzických, elektronických a procesních opatření. Mimo jiné nabízíme k většině oblastí našich služeb bezpečný přístup prostřednictvím protokolu HTTPS; přenos citlivých platebních údajů (například čísla kreditní karty) prostřednictvím nákupních kanálů, které využíváme, je chráněn šifrovaným spojením SSL/TLS v souladu se standardy odvětví; a pravidelně obnovujeme certifikaci PCI DSS (datový bezpečnostní standard odvětví platebních karet). Pravidelně také monitorujeme potenciální zranitelná místa našich systémů a sledujeme, zda nedošlo k útoku, pravidelně vyhledáváme nové způsoby a externí služby, které by nám pomohly zvýšit bezpečnost našich služeb a zlepšit ochranu soukromí našich návštěvníků a uživatelů.

Bez ohledu na přijatá opatření a úsilí, které společnost WIx vynakládá, nemůžeme zaručit a nezaručujeme absolutní ochranu a bezpečnost vašich osobních údajů, osobních údajů uživatelů uživatelů ani jiných informací, které nahrajete, zveřejníte nebo jinak sdílíte se společností Wix nebo s kýmkoli jiným. Doporučujeme vám nastavit si pro uživatelský účet a uživatelský web silné heslo a nám ani nikomu jinému nepředávat citlivé osobní údaje, pokud se domníváte, že by vám jejich zveřejnění mohlo způsobit značné nebo nenapravitelné škody.

Dále s ohledem na to, že některé oblasti našich služeb jsou méně bezpečné než ostatní (například pokud zadáte požadavek na fóru podpory jako „veřejný“, nikoli jako „soukromý“, nebo pokud přejdete na stránku, která nepoužívá protokol SSL), a protože e-mail a okamžité zasílání zpráv (instant messaging) se nepovažují za bezpečné formy komunikace, žádáme vás a doporučujeme vám, abyste nesdíleli osobní údaje v žádné z těchto oblastí a žádnou z těchto metod.

V případě jakýchkoli dotazů ohledně bezpečnosti našich služeb se na nás neváhejte obrátit zde.

#JeToTakSnadne

Společnosti Wix záleží na bezpečnosti osobních údajů našich zákazníků a pro jejich ochranu děláme vše, co můžeme.

Protože však nemůžeme zaručit absolutní ochranu, doporučujeme vám, abyste byli opatrní, nastavili si pro svůj účet silné heslo a neuváděli citlivé údaje, které by vás v případě odhalení mohly hodně poškodit.

13. Webové stránky třetích stran
13. Webové stránky třetích stran

Naše služby mohou obsahovat odkazy na jiné weby nebo služby. Za postupy těchto webů nebo služeb v oblasti ochrany osobních údajů neneseme žádnou odpovědnost. Doporučujeme vám, abyste při opuštění našich služeb byli ostražití a seznámili se s prohlášením o ochraně osobních údajů každého webu a služby, které navštívíte, než jim poskytnete své osobní údaje. Tyto zásady ochrany osobních údajů se nevztahují na takto odkazované weby a služby třetích stran.

#JeToTakSnadne

Naše služby mohou obsahovat odkazy na jiné weby nebo služby.

14. Žádosti o zaměstnání u společnosti Wix
14. Žádosti o zaměstnání u společnosti Wix

Společnost Wix vyzývá všechny kvalifikované uchazeče, aby se hlásili na otevřené pozice zveřejněné na adrese https://www.wix.com/jobs tím, že nám zašlou své kontaktní údaje a životopis a jiné relevantní informace prostřednictvím přihláškového formuláře na našem webu. Společnost Wix bude s těmito údaji zacházet v souladu s našimi Zásadami ochrany soukromí uchazečů o zaměstnání.

#JeToTakSnadne

Vítáme všechny kvalifikované uchazeče o práci, kteří nás zasláním kontaktních údajů a životopisu žádají o některou z volných pozic.

Tyto osobní údaje použijeme výhradně pro naše interní náborové, pracovněprávní a obchodní účely.

15. Veřejná fóra a obsah uživatelů
15. Veřejná fóra a obsah uživatelů

Naše služby nabízejí veřejně přístupné blogy, komunitní části a fóra podpory. Nezapomínejte, že jakékoli osobní údaje, které v těchto částech uvedete, mohou číst, shromažďovat a používat i další osoby, které k těmto částem přistupují. Pokud chcete požádat o odstranění vašich osobních údajů z našich blogů, komunitních částí nebo fór, obraťte se na nás zde. V některých případech se může stát, že vaše osobní údaje z těchto částí nebudeme moci odebrat. Pokud například využijete ke zveřejnění komentáře aplikaci třetí strany (např. plugin aplikace sociální sítě Facebook) v době, kdy jste přihlášeni ke svému souvisejícímu profilu u této třetí strany, musíte se přihlásit do této aplikace nebo kontaktovat jejího poskytovatele, pokud si přejete odstranit osobní údaje, které jste na takové platformě zveřejnili.
 

V každém případě doporučujeme nepublikovat (žádným způsobem) žádné osobní údaje, které nechcete sdílet veřejně.

Pokud na svůj uživatelský účet nahrajete nebo na svém uživatelském webu zveřejníte a/nebo jakýmkoli jiným způsobem poskytnete v rámci využíváni našich služeb jakýkoli obsah, činíte tak na vlastní riziko.

Zavedli jsme přiměřená bezpečnostní opatření na ochranu vašich osobních údajů. Nemáme však kontrolu nad jednáním ostatních uživatelů nebo příslušníků veřejnosti, kteří mohou k vašemu uživatelskému obsahu přistupovat, a neodpovídáme za případy, kdy někdo obejde nastavení soukromí nebo bezpečnostní opatření, které jsme my nebo vy zavedli pro váš uživatelský web (například pro části vašeho uživatelského webu chráněné heslem). Chápete a berete na vědomí, že i poté, co uživatelský obsah my či vy odstraníme, mohou jeho kopie zůstat nadále viditelné na stránkách v mezipaměti nebo na archivovaných stránkách nebo v případech, kdy třetí strany (včetně uživatelů uživatelů) takový uživatelský obsah zkopírovali nebo uložili. Jednoduše řečeno: doporučujeme nenahrávat a nepublikovat jakékoli informace, které nechcete šířit veřejně.

#JeToTakSnadne

Neuvádějte žádné osobní údaje ve veřejných částech našich služeb ani na svém vlastním webu, pokud nechcete, aby byly veřejně dostupné.

16. Aktualizace a výklad
16. Aktualizace a výklad

Tyto zásady ochrany osobních údajů můžeme aktualizovat podle požadavků příslušných zákonů a tak, aby odpovídaly našim postupům v oblasti shromažďování, používání a ukládání osobních údajů. Pokud provedeme změny, které budeme považovat za „podstatné“ (výlučně podle našeho uvážení v dobré víře), budeme vás o tom informovat (pomocí některého ze způsobů oznamování uvedených v odstavci 15.3 podmínek použití), než taková změna vstoupí v účinnost. Ve vztahu k aktualizovaným zásadám ochrany osobních údajů vás budeme v souladu s příslušnými právními předpisy informovat, požádáme vás o souhlas a/nebo přijmeme další opatření. Doporučujeme vám pravidelně kontrolovat tuto stránku, kde najdete nejnovější informace o našich postupech v oblasti ochrany osobních údajů. Není-li uvedeno jinak, vztahují se naše nejaktuálnější zásady ochrany osobních údajů na všechny údaje, které o vás a o uživatelích uživatelů máme, ve vztahu k našemu webu, aplikacím Wix, mobilním aplikacím i dalším službám.

Nadpisy, podnadpisy nebo názvy článků použité v těchto zásadách a vysvětlení nebo shrnutí uvedená vpravo ve sloupci „#JeToTakSnadne“ jsou zařazeny pouze pro usnadnění a nijak neslouží k definování nebo vysvětlení příslušných článků nebo ustanovení ani pro nás nejsou žádným způsobem závazné.

​Tyto zásady ochrany osobních údajů byly sepsány v anglickém jazyce a mohou být pro vaše pohodlí přeloženy do dalších jazyků. Jiné jazykové verze si můžete zobrazit a prohlédnout změnou nastavení jazyka webu Wix. Pokud je přeložená verze (v jiném jazyce než v angličtině) těchto zásad ochrany osobních údajů jakkoli v rozporu s anglickou verzí, mají přednost ustanovení verze v anglickém jazyce.

#JeToTakSnadne

Tyto zásady můžeme kdykoli změnit. O změnách vás budeme informovat v souladu s příslušnými právními předpisy.

Právně závazný je pouze levý sloupec (tento sloupec slouží pouze pro ujasnění).

​Přeložené verze (v jiných jazycích než angličtině) těchto podmínek jsou uvedeny pouze pro usnadnění.

17. Jak nás kontaktovat

Pokud máte jakékoli dotazy ohledně těchto zásad ochrany osobních údajů nebo si přejete uplatnit některé ze svých práv popsaných v článcích 9 nebo 10, postupujte podle těchto článků nebo kontaktujte tým pověřence pro ochranu osobních údajů zde. Případné stížnosti týkající se užívání vašich osobních údajů se vynasnažíme vyřešit v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů.

Můžete nás také kontaktovat poštou na adresách:

 • 40 Namal Tel Aviv St., Tel Aviv, Izrael; nebo

 • 500 Terry A. Francois Boulevard, 6th Floor, San Francisco, CA, 94158, USA.

Pro účely GDPR (článek 27) můžete kontaktovat našeho zástupce pro EU na adrese Wix Online Platforms Limited, 1 Grant’s Row, Dublin 2 D02HX96, Irsko.

V záležitostech týkajících se britské verze GDPR (článek 27) můžete kontaktovat našeho britského zástupce na adrese Wix.Com (UK) Limited, Tower Bridge House, St Katharine's Way, London E1W 1DD, Spojené království.

#JeToTakSnadne

Tyto zásady můžeme kdykoli změnit. O změnách vás budeme informovat v souladu s platnými zákony.

 

Právně závazný je pouze levý sloupec (tento sloupec slouží pouze pro přehlednost).

 

Přeložené (neanglické) verze těchto podmínek jsou poskytovány pouze pro vaše pohodlí.

Doplňující informace pro obyvatele států USA

Tato část našich Zásad ochrany osobních údajů podrobně popisuje, jaké osobní údaje o vás shromažďujeme v souladu se zákony a nařízeními o ochraně osobních údajů platnými v USA, zdroje osobních údajů, účely použití a zveřejnění a kategorie třetích stran, které mohou tyto osobní údaje obdržet. Informace v této části se vás týkají, pokud jste rezidentem USA ve státě s příslušným zákonem nebo nařízením o ochraně soukromí.

Přečtěte si prosím tuto část spolu s ostatními částmi těchto Zásad ochrany osobních údajů, abyste zcela porozuměli tomu, jak shromažďujeme, používáme a zveřejňujeme vaše osobní údaje.

Vaše práva a jak je uplatnit:

Zde je stručný přehled vašich práv:
 

 • Právo na smazání vašich údajů: Na základě vaší žádosti vymažeme osobní údaje, které jsme od vás shromáždili, s výhradou určitých zákonem přípustných výjimek.

  • Postupujte podle pokynů uvedených v tomto článku centra nápovědy: <„Trvalé smazání účtu Wix“>, který vysvětluje, jak smazat vaše osobní údaje. Můžete se také rozhodnout požádat o smazání prostřednictvím tohoto webového formuláře nebo nás kontaktovat tak, jak je popsáno v těchto Zásadách ochrany osobních údajů.
    

 • Právo znát vaše osobní údaje a mít k nim přístup: Máte právo nás požádat o potvrzení, zda zpracováváme vaše osobní údaje, a o kopii osobních údajů, které o vás uchováváme.

  • Postupujte podle pokynů uvedených v tomto článku centra nápovědy: <„Získání dat účtu Wix“>, který vysvětluje, jak můžete získat své osobní údaje. Můžete také odeslat žádost o přístup k vašim osobním údajům prostřednictvím tohoto webového formuláře nebo nás kontaktovat tak, jak je popsáno v těchto Zásadách ochrany osobních údajů.
    

 • Právo na opravu nepřesných osobních údajů: Máte právo požadovat, abychom opravili nepřesné osobní údaje o vás. Některé osobní údaje můžete přímo změnit nebo opravit prostřednictvím našich aplikací a webových stránek.

  • V případě jakýchkoli dotazů se na nás můžete obrátit způsobem popsaným v těchto Zásadách ochrany osobních údajů.
    

 • Právo odmítnout prodej vašich osobních údajů: Můžete nám říci, abychom vaše osobní údaje „neprodávali“ v souladu s platnými zákony, i když technicky vzato neprodáváme vaše údaje v tradičním slova smyslu. Některé kategorie osobních údajů můžeme sdílet s našimi poskytovateli služeb třetích stran. Současné nařízení však pracuje s velmi širokou (a poněkud děsivou) definicí pojmu „Prodej“.
   

 • Právo na omezení použití vašich osobních údajů pro cílenou reklamu (v Kalifornii definováno jako „Sdílení“): Můžete nás požádat, abychom nepoužívali nebo nezveřejňovali vaše osobní údaje pro cílenou reklamu. Stačí navštívit naši stránku Neprodávejte ani nesdílejte mé osobní údaje. Svůj zájem o odhlášení můžete dát najevo také pomocí funkce Global Privacy Control (GPC) (globální řízení soukromí). Více informací o GPC najdete na https://globalprivacycontrol.org.Můžete uplatnit kterékoli z výše popsaných práv, můžete také odeslat žádost e-mailem na adresu privacy@wix.com nebo poštou na adresu Wix.com, 5 Yunitsman St., Tel Aviv, Izrael.

Když odešlete žádost, obvykle vás požádáme o poskytnutí e-mailové adresy, abychom ověřili vaši identitu a zabránili podvodům.

Můžete také určit oprávněného zástupce, který odešle žádost za vás.
V závislosti na povaze žádosti můžeme žádost ověřit požadováním dalších informací nebo dokumentace, jako jsou informace týkající se účtu, fakturační údaje použité k nákupu placených služeb a předložení konkrétních dokumentů.

Žádná diskriminace. Společnost Wix nikoho nediskriminuje kvůli uplatňování práv podle této části.

Pokud vaši žádost zamítneme nebo ji nemůžeme splnit, můžete se proti našemu rozhodnutí odvolat tak, že nás kontaktujete způsobem popsaným v těchto Zásadách ochrany osobních údajů a požádáte nás o opětovné posouzení vaší žádosti. Vaše sdělení by mělo v předmětu obsahovat slovo „odvolání“.

Kategorie údajů:

Za posledních 12 měsíců jsme shromáždili následující kategorie osobních údajů (stejné kategorie, které shromažďujeme od všech uživatelů po celém světě):
 

 • Osobní a online identifikátory

 • Obchodní a transakční informace

 • Informace o vedení záznamů

 • Informace o činnosti na internetu nebo v jiné elektronické síti

 • Nepřesná geolokační data (pouze IP adresa)

 • Zvukové, elektronické, obrazové nebo podobné informace

 • Informace odvozené z výše uvedených údajů

Zdroje informací

Shromažďujeme osobní údaje:

 • Které nám poskytnete při registraci v rámci našich Služeb, registraci na jakoukoli událost Wix, přihlášení k odběru našich blogů nebo newsletterů, nákupu a/nebo registraci názvů domén, použití kterékoli z našich služeb; a/nebo když nás přímo kontaktujete prostřednictvím libovolného komunikačního kanálu.
   

 • Když používáte služby formou návštěvy, stažení a/nebo využití kterékoli z našich služeb.
   

 • Ze zdrojů třetích stran, jako jsou poskytovatelé zabezpečení, služby detekce podvodů, platformy sociálních médií, společnosti pomáhající generovat potenciální zákazníky, reklamní a marketingoví partneři.

Zpřístupnění informací pro obchodní účely:

V posledních 12 měsících jsme mohli zpřístupnit každou z výše uvedených kategorií osobních údajů našim přidruženým společnostem, poskytovatelům služeb třetích stran, platformám sociálních médií, reklamním partnerům, analytickým partnerům a propagačním partnerům.

Prodej nebo sdílení vašich informací:

Poznámka: Určitě se aktivně nesnažíme prodat vaše údaje v dražbě tomu, kdo dá největší nabídku.
Je možné, že jsme v posledních 12 měsících „prodali“ (pokud použijeme tento poměrně široký a dramatický termín definovaný americkými zákony a nařízeními v oblasti ochrany soukromí) nebo sdíleli výše uvedené kategorie osobních údajů s našimi přidruženými společnostmi, poskytovateli služeb třetích stran, propagačními partnery, reklamními partnery, analytickými partnery a platformami sociálních médií.

Společnost Wix vědomě neshromažďuje, nepoužívá, neprodává ani nesdílí osobní údaje dětí do 16 let.

Citlivé osobní údaje:

Citlivé osobní údaje můžeme zpracovávat v souladu s platnými zákony a nepoužíváme ani nezveřejňujeme citlivé osobní údaje žádným způsobem, který by od nás vyžadoval poskytnutí možnosti odhlášení podle platných zákonů.

Uchovávání údajů:

Vaše osobní údaje uchováváme po dobu přiměřeně nutnou k dosažení účelů popsaných v těchto Zásadách ochrany osobních údajů nebo v jakémkoli jiném oznámení poskytnutém v době shromažďování.

Při stanovení vhodné doby uchovávání osobních údajů zohledňujeme objem, povahu a citlivost těchto údajů, potenciální riziko újmy způsobené neoprávněným použitím nebo zveřejněním těchto údajů, účely, pro které údaje zpracováváme, a platné právní požadavky.

bottom of page