Wix App Market Logo

wix logo


Trending Topics
e‑shop
rezervace
Události
vyskakovat
Column Chart
od MarketPushApps
7denní zkušební období

Column Chart

od MarketPushApps
Easily Customize Stunning Column Charts
Zatím žádné hodnocení
7denní zkušební období

Column Chart – přehled

    Versatile Chart Customisation: Effortlessly add, modify, and style column charts to perfectly match your site's design. Choose from various styles to create visually appealing data presentations
    Dynamic Data Management: Easily update data points and values on your column charts as needed. This feature allows you to keep your charts relevant and informative, showcasing the most important data to your audience
    Seamless Integration: Integrate column charts smoothly into your website with customizable styles that blend seamlessly with your existing design. Tailor the appearance of the charts to align with your brand’s aesthetics without any technical hassle
    Interactive and User-Friendly Interface: Enjoy an intuitive interface that allows you to add new columns and adjust data points effortlessly. This user-centric design makes it easy for site owners to create and manage engaging and informative column charts without needing extensive technical knowledge
Introducing "Column Chart" – the ultimate tool for showcasing your data with precision and style. This app empowers site owners to create and customize column charts that seamlessly integrate with their website's design. With three methods of feeding data – manually using the user-friendly panel, via API, and using Velo – you can effortlessly update data points and values, ensuring your charts remain relevant and informative. The app’s intuitive interface allows for easy addition and modification of column, enabling you to present complex data in a clear and engaging way. Tailor the appearance of your charts to align with your brand’s aesthetics, making "Column Chart" an essential tool for any site owner looking to elevate their data visualisation capabilities.
Dostupnost: Tato aplikace je dostupná po celém světě.
Jazyky aplikace:
Angličtina
Veškerý obsah aplikace zobrazený na webu můžete přeložit do jakéhokoli jazyka.

průměrné hodnocení

(Na základě hodnocení)
20
20
20
20
20
Recenze () třídit podle

Ceny a plány

Tato aplikace nabízí 7denní zkušební verzi zdarma
Plán Premium

$1.49

/měsíc
Showcase Your Column Charts With Ease
Various Types of Column Charts
Easy Config To Match Your Site Style
* Cena je v USD

Vytvořte a spusťte vaši další aplikaci pro více jak 230 milionů uživatelů Wix