Wix App Market Logo

wix logo


Trending Topics
e‑shop
rezervace
Události
vyskakovat
Donut Chart
od MarketPushApps
7denní zkušební období

Donut Chart

od MarketPushApps
Easily Create and Customize Stunning Donut Chart
Zatím žádné hodnocení
7denní zkušební období

Donut Chart – přehled

    Versatile Chart Customisation: Effortlessly add, modify, and style donut charts to perfectly match your site's design. Choose from 4 different types to create visually appealing data presentations
    Dynamic Data Management: Easily update data points and values on your donut charts as needed. This feature allows you to keep your charts relevant and informative, showcasing the most important data to your audience
    Seamless Integration: Integrate donut charts smoothly into your website with customizable styles that blend seamlessly with your existing design. Tailor the appearance of the charts to align with your brand’s aesthetics without any technical hassle
    Interactive and User-Friendly Interface: Enjoy an intuitive interface that allows you to add new partitions and adjust data in partitions effortlessly. This user-centric design makes it easy for site owners to create and manage engaging and informative donut charts without needing extensive technical knowledge
Introducing "Donut Chart" – the ultimate tool for showcasing your data with precision and flair. This app empowers site owners to create and customize donut charts that seamlessly integrate with their website's design. Choose from four distinct donut chart types to craft visually stunning charts that capture your audience's attention. With three methods of feeding data – manually using the user-friendly panel, via API, and using Velo – you can effortlessly update data segments and values, ensuring your charts remain relevant and informative. The app’s intuitive interface allows for easy addition and modification of segments, enabling you to present complex data in a clear and engaging way. Tailor the appearance of your charts to align with your brand’s aesthetics, making "Donut Chart" an essential tool for any site owner looking to elevate their data visualization capabilities.
Dostupnost: Tato aplikace je dostupná po celém světě.
Jazyky aplikace:
Angličtina
Veškerý obsah aplikace zobrazený na webu můžete přeložit do jakéhokoli jazyka.

průměrné hodnocení

(Na základě hodnocení)
20
20
20
20
20
Recenze () třídit podle

Ceny a plány

Tato aplikace nabízí 7denní zkušební verzi zdarma
Plán Premium

$1.49

/měsíc
Showcase Your Donut Charts With Ease
Various Types of Donut Charts
Easy Config To Match Your Site Style
* Cena je v USD

Vytvořte a spusťte vaši další aplikaci pro více jak 230 milionů uživatelů Wix