Wix App Market Logo

wix logo


Trending Topics
e‑shop
rezervace
Události
vyskakovat
Footer Templates
od MarketPushApps
7denní zkušební období

Footer Templates

od MarketPushApps
Easily add a professional footer on your site
2.3 (6)
7denní zkušební období

Footer Templates – přehled

    Access 13 professionally crafted footer templates and take your site's design and user experience to a new level.
    Streamline customisation by easily dragging footer templates into your site's footer section.
    Tailor templates to your brand. Easily modify links and content for a cohesive match with your site's unique style.
    Stay current without any effort. The copyright year updates automatically, saving time and ensuring compliance with the latest standards.
Use Footer Templates to improve your website's design and user experience. Access a curated collection of 13 professionally crafted footer templates designed to redefine your site's aesthetics with ease. Experience the ease of customization as you streamline the process by effortlessly dragging and dropping these templates into your site's footer section. Tailor each template to your brand's identity with ease. Modify logo, links and content effortlessly, ensuring a cohesive match with your site's unique style. It's customization made simple, allowing you to create a branded and visually appealing footer. Stay current with minimal effort. The copyright year updates automatically, saving you time and ensuring compliance with the latest standards. Focus on your content and let "Footer Templates" handle the details easily.
Dostupnost: Tato aplikace je dostupná po celém světě.
Jazyky aplikace:
Angličtina
Veškerý obsah aplikace zobrazený na webu můžete přeložit do jakéhokoli jazyka.

průměrné hodnocení

(Na základě hodnocení)
20
20
20
20
20
Recenze () třídit podle

Ceny a plány

Tato aplikace nabízí 7denní zkušební verzi zdarma
Plán Premium

$1.99

/měsíc
Add A Professional Footer
13 Ready-To-Use Footer Templates
Easily Update Content & Style
Copyright Year Updates Automatically
* Cena je v USD

Vytvořte a spusťte vaši další aplikaci pro více jak 230 milionů uživatelů Wix