Wix App Market Logo

wix logo


Trending Topics
e‑shop
rezervace
Události
vyskakovat
Marketplace Store
od MarketPushApps
Pouze pro prémiový web

Marketplace Store

od MarketPushApps
Enable others to sell Products on your Store
3.6 (5)
Pouze pro prémiový web

Marketplace Store – přehled

    Enable easy multi-vendor selling on your platform without the hassle of additional accounts. "Multi Vendor Store" empowers site members to effortlessly showcase and sell their products, fostering a collaborative online marketplace.
    Say goodbye to account creation headaches. Existing Site Members can join the ecosystem with ease as Vendors, providing a hassle-free experience. Easily integrate a Vendor Portal that allows for swift product creation and sales without the need for new accounts. Everything happens directly on your site.
    Monetize your platform effortlessly. Empower vendors to earn commissions for every product sold through their portal. The app simplifies the commission structure, making collaborative selling a lucrative venture for both site owners and vendors.
    Use the intuitive interface and tailor the appearance of vendor portals on their site. Approve vendor-created products within seconds, ensuring quality control and a curated shopping experience for your customers.
Introducing "Multi Vendor Store" – the definitive solution for establishing a dynamic online marketplace on your platform. Eliminate the hassle of creating additional accounts, focusing on enabling multi-vendor selling with ease. The app enables Site Members to become Vendors, create products on your Site, and sell them, all while earning a good commission! Simplify vendor onboarding as Site Members transition into empowered sellers within your ecosystem. The integrated Vendor Portal ensures a straightforward experience for swift product creation and sales – all conducted directly on your site, bypassing the need for new accounts. Monetization easily takes center stage with our app. Empower vendors to earn commissions for each product sold through their dedicated portal. The app facilitates a straightforward commission structure, fostering a mutually lucrative venture for both site owners and vendors. Tailor your marketplace with an intuitive interface, allowing site owners to customize the appearance of vendor portals. Rapid approval of vendor-created products ensures control over quality, curating a shopping experience that resonates with your customers.
Dostupnost: Tato aplikace je dostupná po celém světě.
Jazyky aplikace:
Angličtina
Veškerý obsah aplikace zobrazený na webu můžete přeložit do jakéhokoli jazyka.
Požadavky na web:
- Prémiový plán
- Připojená doména

průměrné hodnocení

(Na základě hodnocení)
20
20
20
20
20
Recenze () třídit podle

Ceny a plány

Tato aplikace nabízí 7denní zkušební verzi zdarma
Plán Hobby

$4.99

/měsíc
7 Sellers / Vendors
1000 Products
Member's Area Vendor Portal
Unlimited Visitors & Sales
Plán Pro

$18.99

/měsíc
50 Sellers / Vendors
2000 Products
Member's Area Vendor Portal
Unlimited Visitors & Sales
Plán Expert

$21.99

/měsíc
200 Sellers / Vendors
3000 Products
Member's Area Vendor Portal
Unlimited Visitors & Sales
Plán Mogul

$31.99

/měsíc
1000 Sellers / Vendors
Unlimited Products
Member's Area Vendor Portal
Unlimited Visitors & Sales
* Cena je v USD

Vytvořte a spusťte vaši další aplikaci pro více jak 230 milionů uživatelů Wix