Wix App Market Logo

wix logo


Trending Topics
e‑shop
rezervace
Události
vyskakovat
TripAdvisor Reviews
od MarketPushApps
7denní zkušební období

TripAdvisor Reviews

od MarketPushApps
Easily display TripAdvisor Reviews on your site
7denní zkušební období

TripAdvisor Reviews – přehled

    Seamless TripAdvisor Integration: Effortlessly showcase TripAdvisor reviews on your website. Build trust and attract more visitors with authentic social proof.
    Customizable Review Widgets: Personalize the design of your review widgets to match your website's style. Choose from various templates for captivating displays of traveler experiences.
    Boost Credibility and Bookings: Highlight TripAdvisor reviews to enhance credibility, stand out from the competition, and increase bookings. Harness the power of social proof for business growth.
Easily display TripAdvisor reviews onto your website. Showcase authentic traveler feedback to build trust and captivate more visitors. With our app, importing and displaying TripAdvisor reviews is seamless. Sync customer reviews directly onto your website, eliminating manual updates. Potential visitors can rely on genuine testimonials for confident decision-making. Customize the review widgets to match your website's aesthetics effortlessly. Choose from a variety of templates and layouts, creating visually stunning showcases of traveler experiences. Engage visitors and establish credibility. By prominently featuring TripAdvisor reviews on your website, you gain a competitive edge. Increase conversions and inspire trust in your business with compelling social proof that resonates with potential customers. Use the power of authentic TripAdvisor reviews to drive more traffic, boost bookings, and solidify your position as a trusted destination.
Dostupnost: Tato aplikace je dostupná po celém světě.
Jazyky aplikace:
Angličtina
Veškerý obsah aplikace zobrazený na webu můžete přeložit do jakéhokoli jazyka.

průměrné hodnocení

(Na základě hodnocení)
20
20
20
20
20
Recenze () třídit podle

Ceny a plány

Tato aplikace nabízí 7denní zkušební verzi zdarma
Plán Hobby

$4.49

/měsíc
20 Reviews
Unlimited Page Views
Manual Reviews Sync Only
No Review Filtering / Sorting
Plán Pro

$9.99

/měsíc
80 Reviews
Unlimited Page Views
Automatic Reviews Sync
Advanced Review Filtering / Sorting
Plán Expert

$16.99

/měsíc
200 Reviews
Unlimited Page Views
Automatic Reviews Sync
Advanced Review Filtering / Sorting
Plán Mogul

$24.99

/měsíc
500 Reviews
Unlimited Page Views
Automatic Reviews Sync
Advanced Review Filtering / Sorting
* Cena je v USD

Vytvořte a spusťte vaši další aplikaci pro více jak 230 milionů uživatelů Wix