Wix App Market Logo

wix logo


Trending Topics
e‑shop
rezervace
Události
vyskakovat
YouTube Playlist Player
od VanyaDoing
Dostupné zdarma

YouTube Playlist Player

od VanyaDoing
Enhanced YouTube: Total Control
3.7 (9)
Dostupné zdarma

YouTube Playlist Player – přehled

    Seamless YouTube Playback: Enjoy uninterrupted playback of YouTube videos with smooth performance.
    Full Control: Take charge of your viewing experience with complete control over playback, volume, and video quality.
    Customizable Settings: Personalize your preferences by adjusting playback speed, subtitles, and closed captions.
    Easy Playlist Management: Create, organize, and manage playlists effortlessly for a personalized video-watching journey.
Introducing our innovative YouTube Player app. With our app, you can enjoy seamless playback of YouTube videos using the powerful YouTube iframe API. We provide you with complete control over the player's behavior, allowing you to customize your viewing experience to your preferences. Whether it's adjusting playback settings, managing playlists, or exploring related videos, our app puts you in charge. Discover a new level of flexibility and convenience with our YouTube Player app. Download now and elevate your YouTube watching experience.
Dostupnost: Tato aplikace je dostupná po celém světě.
Jazyky aplikace:
Angličtina
Veškerý obsah aplikace zobrazený na webu můžete přeložit do jakéhokoli jazyka.

průměrné hodnocení

(Na základě hodnocení)
20
20
20
20
20
Recenze () třídit podle

Ceny a plány

Plán Basic

Zdarma

Test the App functionalities
Plán Super Saver

$1

/měsíc
Affordable: Only $1/month!
Full Access: No limitations.
Great Value: Maximum benefits.
Flexibility: Easy cancellation.
* Cena je v USD

Vytvořte a spusťte vaši další aplikaci pro více jak 230 milionů uživatelů Wix