top of page

Pokyny pro získávání zájemců na Wix Marketplace

Tyto pokyny jsou navrženy tak, aby pomohly vám a vašim klientům. Jejich dodržování vám pomůže maximálně využít službu Wix Marketplace a pomůže vám najít potenciální zákazníky na základě vaší dostupnosti, komunikace a počtu dokončených projektů z Marketplace.

1. Odpovědi na žádosti

Všem zájemcům odpovídejte do 1 pracovního dne. Pokud vás daný projekt zajímá, můžete jim odeslat zprávu. Projekt můžete také odmítnout a nebo nahlásit jako spam.

Po vypršení platnosti žádosti nebudou kontaktní údaje na zájemce dostupné.

 

Pokud budete mít tři žádosti v řadě, kterým vypršela platnost, bude váš profil uveden do stavu, který bude zájemce informovat, že nejste k dispozici. Vaši dostupnost si budete moct kdykoli zase změnit. Dávejte však pozor, aby se vám toto nepřihodilo i podruhé nebo potřetí. Váš účet na Marketplace by mohl být na 30 dní pozastaven nebo odebrán.

2. Odeslání dokončených projektů z Marketplace

Čím více projektů z Marketplace odešlete, tím je větší pravděpodobnost, že získáte více zájemců.

 

Abyste mohli být automaticky spárováni se zájemci, musíte za 6 měsíců odeslat alespoň jeden projekt z Marketplace. A abyste si ponechali přístup k vašemu účtu na Marketplace, musíte odeslat alespoň jeden projekt ročně.

 

Pro dokončení projektů, které jste obdrželi prostřednictvím Marketplace musíte použít pouze Wix nebo Editor X. Dokončení projektů na jiné platformě může mít za následek odebrání vašeho účtu na Marketplace.

3. Dostupnost a hodnocení klientů

Ujistěte se, že vámi nabízené služby, sazby, poloha, jazyky a dostupnost jsou vždy přesné a aktuální.

 

Ve výchozím nastavení se váš profil zobrazuje jako dostupný. V případě, že máte jinou práci, můžete váš profil nastavit jako nedostupný a to na dobu až 90 dní. Pokud váš stav bude nedostupný i po 90 dnech, může být váš účet na Marketplace pozastaven.

 

Když se to stane znovu, může být váš účet odebrán. Když projekt po jeho dokončení odešlete, klient automaticky obdrží žádost, aby na váš profil napsal recenzi. Klienti musí recenzi napsat sami. Aby váš profil na Marketplace mohl být aktivní, neodesílejte prosím hodnocení za klienty. Pokud se to stane dvakrát, může být váš účet na 30 dní pozastaven. Potřetí můžete být z Marketplace odebráni.

 

Nepoužívejte prosím ve vašem profilu značku nebo logo společnosti Wix, nezobrazujte projekty, které obsahují urážlivý nebo útočný obsah a nezmiňujte konkurenci Wixu. Pro další informace se podívejte na naše Podmínky použití Wix Marketplace.

Pro více rad, jak profil co nejvíce zviditelnit se podívejte na Průvodce profilem na Wix Marketplace

bottom of page