Wix App Market Logo

wix logo


Trending Topics
e‑shop
rezervace
Události
vyskakovat
Velocity - Product Bulk Editor
od GPTdis
3denní zkušební období

Velocity - Product Bulk Editor

od GPTdis
Bulk Edit Your Products In Seconds - Not Days
Zatím žádné hodnocení
3denní zkušební období

Velocity - Product Bulk Editor – přehled

    Lightning-Fast Bulk Editing: Efficiently manage and update numerous product variants at the speed of light, saving hours of tedious work
    Effortless Variant Media Management: Easily add and manage product photos, including assigning main media and images for different variants with unmatched speed
    Seamless Sale Updates: Quickly adjust product information during sales and promotions to keep your store current and competitive
    Advanced Price Editor: Quickly price hundreds of products based on cost and product margin, both before and after sales discounts
Tackle the biggest headaches of managing product variants and dizzying arrays of product media with Velocity, the ultimate Product Bulk Editor designed by store owners for store owners. Velocity addresses these pain points with powerful, user-friendly tools that streamline your product management. With lightning-fast bulk editing, you can efficiently manage and update numerous product variants. This feature saves you countless hours and ensures your store operates at peak performance. Our effortless media management feature allows you to easily add and manage product photos, even for different variants. Assign product cover images and images to specific product options without hassle, ensuring your listings are always visually appealing for your customers. For sales and promotions, seamless sale updates let you quickly adjust product information for festive seasons, keeping your store competitive and current for customers. The advanced price editor enables quick pricing of hundreds of products based on cost and product margin, both before and after sales discounts, optimizing your pricing strategy. Experience the power and speed of Velocity today.
Dostupnost: Tato aplikace je dostupná po celém světě.
Jazyky aplikace:
Angličtina
Veškerý obsah aplikace zobrazený na webu můžete přeložit do jakéhokoli jazyka.
Požadavky na web:
Aplikaci vyvinulGPTdis


průměrné hodnocení

(Na základě hodnocení)
20
20
20
20
20
Recenze () třídit podle

Ceny a plány

Tato aplikace nabízí 3denní zkušební verzi zdarma
Plán Full Access

$16

/měsíc
No Product Limit!
Lightning-Fast Bulk Editing
Effortless Variants/Media Management
24/7 Support
* Cena je v USD

Vytvořte a spusťte vaši další aplikaci pro více jak 230 milionů uživatelů Wix