top of page

Podmínky používání Wix Marketplace

Poslední aktualizace: 1. března 2021

Vítejte na platformě Wix Marketplace: prostředí, ve kterém si Wix uživatelé mohou zobrazit projekty webových profesionálů na volné noze nebo zaštítěných společností a požádat

o poskytování služeb pro jejich webovou stránku Wix („Služby“). POUŽÍVÁNÍM A/NEBO NAVŠTĚVOVÁNÍM TÉTO WEBOVÉ STRÁNKY (souhrnně, včetně veškerého Obsahu dostupného na doméně wix.com/marketplace, jen: „Wix Marketplace“), která je vlastněna, spravována

a provozována společností Wix.com Ltd. („Wix“), poskytujete souhlas s těmito podmínkami (dále jen „Podmínky Wix Marketplace“), A DÁLE S Podmínkami společnosti Wix.com, které naleznete na http://cs.wix.com/About/Terms-Of-Use, A DÁLE S Podmínkami Partnerského programu, které naleznete na https://cs.wix.com/partner-program-terms-of-use (vztahují-li se), v jejich platném znění (společně dále jen „Podmínky Wix“) a potvrzujete, že jste si přečetli podmínky uvedené

v Zásadách ochrany osobních údajů společnosti Wix, které jsou dostupné na http://cs.wix.com/about/privacy (dále jen „Zásady ochrany osobních údajů“), v jejich platném znění. Podmínky Wix a Zásady ochrany osobních údajů jsou zahrnuty do těchto podmínek formou odkazu a řídí se jimi vaše používání platformy Wix Marketplace. Pro účely zamezení pochyb je Wix Marketplace součástí Webové stránky Wix a platforma poskytovaná společností Wix na Wix Marketplace je součástí Služeb Wix.

Doporučujeme, abyste si pročetli tyto Podmínky Wix Marketplace. Pokud nesouhlasíte

s kteroukoli z těchto podmínek, nepoužívejte platformu Wix Marketplace. Výrazy s velkým písmenem na začátku, které nejsou definovány v těchto podmínkách, mají svůj význam definovaný v Podmínkách Wix nebo v Zásadách ochrany osobních údajů.

 

Tyto Podmínky Wix Marketplace byly napsány v angličtině a pro vaše pohodlí byly přeloženy do jiných jazyků. V případě jakýchkoli nejasností mezi přeloženou (neanglickou) verzí Podmínek Wix Marketplace a anglickou verzí Podmínek Wix Marketplace, je vždy v platnosti anglická verze.

Obecné Podmínky použití, Podmínky použití partnerského programu

a Zásady ochrany osobních údajů společnosti Wix se vztahují i na Wix Marketplace.

1. Obecný popis

Platforma Wix Marketplace (i) umožňuje oprávněným webovým profesionálům, pracovníkům na volné noze, společnostem a jiným osobám (fyzickým i právnickým)

s platným Uživatelským účtem (dále jen „Wix Partner“/„Wix Partneři“) prezentovat své schopnosti tvorby webových stránek tak, že mohou prezentovat svůj pracovní profil (dále jen „Profil“), ve kterém jsou znázorněny Webové stránky Wix uživatele, k jejichž vytvoření byli objednáni; (ii) umožňuje návštěvníkům zobrazovat Profily Wix Partnerů a umožňuje Wix uživatelům s platným Uživatelským účtem (dále jen „Člen(ové) Wix“) vyhledat Wix Partnery (buď ručně nebo s pomocí Wix funkce s názvem „Najdi mi Wix Partnera“) za účelem splnění svých potřeb; a (iii) usnadňuje prvotní komunikaci mezi Členem Wix a vybraným Wix Partnerem za účelem přímého spojení a nezávislé domluvy na podmínkách, podle kterých Wix Partner bude poskytovat Služby Členovi Wix (Wix Partneři a Členové Wix: „Uživatelé“

a jednotlivě: „Uživatel“ nebo „vy“).

1.1

Wix Marketplace je místem setkání mezi uživateli platformy Wix a odborníky na webové stránky na volné noze nebo zaštítěné společností. Uživatelé platformy Wix s nimi mohou nezávisle komunikovat s cílem najmout některého

z nich k práci na webové stránce Wix.

Na platformě Wix Marketplace si mohou Wix Uživatelé požádat a získat Služby na vytvoření jak webových stránek na platformě Wix, tak webových stránek podle Prémiového plánu Wix. Služby nejsou poskytovány bezplatně a Wix Partneři a Členové Wix mohou dle vlastní domluvy stanovit cenu a platební podmínky v souvislosti s jednotlivými zakázkami uzavřenými mezi nimi. 

1.2

Společnost Wix na Wix Marketplace sama o sobě nenabízí ani neposkytuje takovéto webové služby na míru a není žádným způsobem odpovědná za jakékoli služby poskytnuté Wix Partnery Členům Wix v rámci platformy Wix Marketplace.

1.3

Trh Wix Marketplace je místem setkání mezi členy Wix a oprávněnými partnery Wix, kde členové Wix mohou komunikovat s partnery Wix nezávisle, s cílem najmout si jednoho pro práci na webových stránkách Wix. Bez ohledu na výše uvedené není platforma Wix Marketplace pracovní nebo seznamovací agenturou a s výjimkou konkrétních ustanovení těchto podmínek není platforma Wix Marketplace doporučující, seznamovací nebo propagační službou a neposkytuje, nedoporučuje, nepropaguje, nenabízí ani nevyhledává zaměstnání nebo zakázky pro kteréhokoli ze svých Uživatelů. 

1.4

Služby Wix Marketplace lze použít jak pro bezplatné webové stránky, tak pro webové stránky v rámci Premium Wix.

Platforma Wix sama o sobě neposkytuje webové služby ve Wix Marketplace a není nijak odpovědná za služby poskytnuté Wix Partnery

v rámci Wix Marketplace.

Wix Marketplace není pracovní nebo seznamovací agentura.

2. Používání platformy Wix Marketplace

Wix Partneři

2.1

Wix Partneři mohou získat oprávnění k přístupu na platformu Wix Marketplace tak, že se budou jako Wix Partneři účastnit Partnerského programu Wix podle Podmínek Partnerského programu

a podle podmínek níže:

Partnerský program Wix, aktuálně nabízený společnosti Wix na adrese cs.wix.com/partners je program, který pomáhá Wix Partnerům rozšířit jejich obchodní příležitosti tím, že jim poskytne přístup ke konkrétním výhodám, mezi které patří dedikovaný partner success manager, školení, prioritní podpora a/nebo možnost použít platformu Wix Marketplace (podle toho, co je relevantní). Partnerský program Wix se řídí Podmínkami používání Partnerského programu Wix, které jsou dostupné na https://cs.wix.com/partner-program-terms-of-use, a jsou součástí těchto podmínek formou odkazu (dále jen „Podmínky Partnerského programu“). Jako Wix Partner, který používá platformu Wix Marketplace na základě Partnerského programu Wix, rozumíte a potvrzujete, že jste si přečetli Podmínky Partnerského programu, rozumíte jim a souhlasíte s nimi.

2.1.1

Přístup k Wix Marketplace je speciální výhoda, která může být zpřístupněna Wix Partnerům v rámci Partnerského programu Wix. 

Jako účastník Partnerského programu Wix a dle podmínek stanovených

v Podmínkách Partnerského programu mohou Wix Partneři získat, kromě dalších výhod, oprávnění k odemknutí přístupu k platformě Wix Marketplace, a to buď (1) získáním bodů potřebných k odemknutí příslušných Úrovní Partnerského programu a/nebo (2) objednáním konkrétních Partnerských balíčků (jejichž podmínky jsou definované v Podmínkách partnerského programu). Po odemknutí přístupu

k platformě Wix Marketplace má Wix Partner možnost vytvořit svůj Profil a všichni Členové Wix si budou moci tento Profil zobrazit poté, co jej Wix Partner vyplní

a klepne na uvedené tlačítko „Aktualizovat profil“. 

2.1.2

 Wix Partneři si mohou Wix Marketplace odemknout jako bonus za účast v Partnerském programu Wix, jak je stanoveno v podmínkách Partnerského programu.

Společnost Wix si vyhrazuje právo kdykoli změnit Partnerský program, včetně, avšak bez omezení na, aktualizace nebo úpravy oprávnění Úrovní Partnerského programu, oprávnění Partnerského balíčku a výhod poskytovaných na základě Úrovní Partnerského programu nebo Partnerského balíčku, včetně, avšak bez omezení na, přístupnost a používání platformy Wix Marketplace, jak je stanoveno v Podmínkách Partnerského programu. 

2.1.3

Bez ohledu na výše uvedené mohou Wix Partneři, kteří do května 2020 požádali

o přístup na platformu Wix Marketplace, a tento přístup jim byl poskytnut, aniž by se před tímto datem účastnili Partnerského programu, nadále přistupovat a používat platformu Wix Marketplace podle podmínek zde stanovených. 

2.1.4

Společnost Wix má výhradní právo určit pověření kteréhokoli Wix Partnera k přístupu a používání platformy Wix Marketplace a nijak nezaručuje, že jakýkoli Wix Partner bude přítomen na platformě Wix Marketplace po minimální dobu nebo vůbec. Společnost Wix si vyhrazuje právo odstranit jakéhokoli Wix Partnera z platformy Wix Marketplace a dle vlastního uvážení může po Wix Partnerovi požadovat, aby odstranil Uživatelský obsah na Profilu tohoto Partnera. Společnost Wix není povinna zdůvodňovat takováto rozhodnutí.

2.1.5

Používáním platformy Wix Marketplace potvrzujete, zavazujete se, přijímáte

a zaručujete, že:

  • Veškeré údaje vámi poskytnuté společnosti Wix a/nebo platformě Wix Marketplace jsou pravdivé a správné. Jste výhradně odpovědni za úpravu a aktualizace těchto údajů ve svém Profilu. Jste povinni udržovat Uživatelský obsah ve svém Profilu aktuální a Profil nesmí obsahovat nefunkční odkazy nebo chybné informace. Jste výhradně odpovědní za odstranění takového Uživatelského obsahu ze svého Profilu, který již nejste oprávněni používat. Veškeré údaje, které poskytnete, musí být pravdivé a aktuální.

  • Máte plné právo a oprávnění prezentovat a zveřejňovat Uživatelský obsah ve svém Profilu a svém Portfoliu (včetně, avšak bez omezení na, odkazy a webové stránky třetích stran). Není povoleno odesílat, nahrávat, publikovat, zobrazovat nebo sdílet jakýkoli Uživatelský obsah, k jehož kopírování, používání, odkazování nebo sdílení pro účely používání na platformě Wix Marketplace nejste oprávněni. Jste výhradně odpovědní za veškeré škody způsobené jakýmkoli porušením autorských práv, ochranných známek nebo jiných práv duševního vlastnictví, nebo jakékoli újmy způsobené nahráním, odesláním nebo publikací Uživatelského obsahu na Wix Marketplace. Měli byste mít veškerá práva nezbytná pro prezentaci svého portfolia.

  • Veškeré webové stránky, které poskytnete ve svém Profilu, byly vytvořeny výhradně vámi a všechny byly vytvořeny na platformě Wix. Nejste oprávněni na svém Profilu propagovat a/nebo sdílet odkaz na webové stránky a/nebo platformy, které nebyly vytvořeny nebo provozovány na platformě Wix. Webové stránky prezentované ve vašem Profilu by měly přesně reflektovat vaše schopnosti a služby, které chtějí zákazníci využít. 

2.1.6

Tímto udělujete společnosti Wix právo bez časového omezení, po celém světě

a bezúplatně používat jakoukoli verzi vašeho Portfolia a/nebo Profilu (nebo jeho část) pro (i) účely marketingu Služeb Členům Wix podle těchto podmínek, (ii) jakýkoli vlastní online/offline marketing a propagaci společnosti Wix a/nebo (iii) publikaci vašeho Portfolia. Vzdáváte se jakéhokoli nároku vůči společnosti Wix nebo jakékoli jiné osobě v souvislosti s jakýmkoli minulým, současným nebo budoucím morálním právem, uměleckým právem nebo jinými podobnými celosvětovými právy, která máte k Uživatelským webovým stránkám s ohledem na takovéto dovolené používání.

2.1.7

Potvrzujete a berete na vědomí, že veškeré Osobní údaje a další Informace (tyto výrazy jsou definovány v Zásadách ochrany osobních údajů společnosti Wix), které jste poskytli společnosti Wix, se mohou stát veřejnými a přístupnými Členům Wix

a jiným návštěvníkům Wix webu, kteří si mohou prohlížet váš Profil na platformě Wix Marketplace a mohou je využít v rámci funkce „Najdi mi Wix Partnera“. 

2.1.8

Při jednání se Členem Wix jste povinni se řídit dobrou obchodní praxí a obchodní etikou. Se svými klienty byste měli jednat férovým a vhodným způsobem.

2.1.9

Pořadí prezentování Profilů Wix Partnerů na platformě Wix Marketplace se řídí vlastním a absolutním uvážením společnosti Wix. Řazení se určuje na základě parametru stanovených společností Wix. Mezi parametry, které mohou ovlivnit vaše pořadí, patří, avšak neomezuje se na, počet prezentovaných Uživatelských webových stránek ve vašem Profilu a povaha zpětné vazby od Členů Wix, kteří využili vaše Služby.

2.1.10

Společnost Wix není pracovní službou a nepůsobí jako zaměstnavatel jakéhokoli Wix Partnera. Na základě toho jsou Wix Partneři výhradně odpovědní za splnění jakýchkoli daňových, srážkových nebo ohlašovacích povinností. Rozumíte

a souhlasíte, že pokud je společnosti Wix stanovena jakákoli daňová, srážková nebo ohlašovací povinnost v souvislosti s vámi poskytovanými nebo přijímanými Službami, neprodleně společnosti Wix poskytnete náhradu a odškodníte ji za jakékoli náklady, výdaje a povinnosti (včetně úroků a pokut) související s touto záležitostí. Každý Wix Partner je odpovědný za placení vlastních daní.

2.1.11

Jakékoli údaje a informace o Členovi Wix poskytnuté vaší osobě prostřednictvím platformy Wix Marketplace budou přeneseny v souladu s údaji poskytnutými společnosti Wix tímto Členem Wix. Společnost Wix není odpovědná za správnost

a platnost údajů poskytnutých jakýmkoli Členem Wix. Společnost Wix není odpovědná za údaje poskytnuté třetími stranami. Jste výlučně zodpovědní za správu informací členů Wix na řídicím panelu partnera, ať už tyto informace přidáváte

a/nebo nahráváte vy, nebo Wix vaším jménem, v souladu s platnými zákony.

2.1.12

Společnost Wix má právo stanovit pokyny a předpisy v souvislosti s používáním platformy Wix Marketplace, včetně toho, jaké jazyky mohou být v Profilech

a Portfoliích používány, a může Partnerům Wix nařídit, aby používali konkrétní jazyky. Společnost Wix může poskytnout Wix Partnerům předpisy týkající se používání platformy Wix Marketplace, včetně, avšak bez omezení na, Pokynů pro získávání zájemců na Wix Marketplace na adrese https://cs.wix.com/marketplace/partner-guidelines, a vyhrazuje si právo dle vlastního uvážení vymazat jakéhokoli Wix Partnera na základě nesouladu s těmito předpisy.  Společnost Wix vám může stanovit, které jazyky můžete ve svém Profilu používat.

2.1.13

Od Partnerů Wix se požaduje, aby na svých Profilech zveřejnili a prezentovali své základní sazby pro jednotlivé Služby, které poskytují.  

2.1.14

Každý Wix Partner může mít na platformě Wix Marketplace zveřejněn pouze jeden Profil. Na platformě Wix Marketplace nemůžete mít více než jeden profil.

2.1.15

Společnost Wix si vyhrazuje právo bez předchozího oznámení a z jakéhokoli důvodu odstranit jakéhokoli Wix Partnera z platformy Wix Marketplace.

2.1.16

Společnost Wix si vyhrazuje právo měnit a aktualizovat Partnerský program.

Společnost Wix má výhradní právo rozhodovat o tom, kdo bude přijat jako Wix Partner

a kdo se bude účastnit platformy Wix Marketplace.

Veškeré údaje, které poskytnete, musí být pravdivé a aktuální.

Měli byste mít veškerá práva nezbytná pro prezentaci svého portfolia.

Je nutné, abyste byli jediným tvůrcem webových stránek uvedených ve vašem portfoliu.

Udělujete společnosti Wix právo použít vaše Portfolio pro účely propagace platformy Wix Marketplace a/nebo vašich služeb.

Vámi poskytnuté údaje mohou být zveřejněny.

Se svými klienty byste měli jednat férovým a vhodným způsobem.

Pořadí zobrazení Profilů na platformě Wix Marketplace určuje společnost Wix.

Každý Wix Partner je odpovědný za placení vlastních daní.

Společnost Wix není odpovědná za údaje poskytnuté třetími stranami. Nesete výhradní odpovědnost za informace na ovládacím panelu partnera.

Společnost Wix vám může poskytnout pokyny k používání platformy Marketplace

a poskytnout předpisy ohledně jazyka používaného

ve vašem Profilu. Je nutné, abyste se řídili pokyny

a předpisy společnosti Wix.

Od Wix Partnerů je vyžadováno, aby na svém Profilu uváděli své sazby.

Na platformě Wix Marketplace nemůžete mít více než jeden profil.

Společnost Wix může bez oznámení odstranit

z platformy Wix Marketplace kteréhokoli Wix Partnera.

Členové Wix

2.2

Jako Člen Wix, který je součástí platformy Wix Marketplace, souhlasíte a přijímáte, že: 

  • Společnost Wix není zaměstnavatelem jakéhokoli Wix Partnera ani žádným způsobem neřídí, nekontroluje či nedohlíží na práci Wix Partnerů nebo na jejich Služby. Společnost Wix neposkytuje Wix Partnerům žádné školení nebo vybavení a nemá žádnou kontrolu nad kvalitou, časem, právní nezávadností, neplněním, platebními procesy nebo jakýmikoli jinými součástmi Služeb poskytovaných Wix Partnery.

  • Každý Wix Partner vám poskytuje služby jako nezávislý dodavatel a pro jakékoli účely není zaměstnancem, spoluvlastníkem, společníkem, zástupcem ani franšízantem společnosti Wix.

  •  Jakýkoli výpis Wix Partnera na platformě Wix Marketplace odpovídá údajům a Profilu poskytnutým tímto Wix Partnerem. Společnost Wix není odpovědná za správnost a platnost údajů poskytnutých jakýmkoli Wix Partnerem. Společnost Wix není nijak odpovědná za nezávislé ověřování jakýchkoli údajů jí poskytovaných kterýmkoli Wix Partnerem, jejich zkušeností nebo proškolení, a není nijak odpovědná za jakékoli prohlášení nebo závazek kteréhokoli Wix Partnera na platformě Wix Marketplace.

2.2.1

Společnost Wix nijak nekontroluje Wix Partnery.

Odborníci na web – Wix Partneři – poskytují služby jako nezávislí dodavatelé.

Společnost Wix není odpovědná za jakékoli údaje poskytnuté Wix Partnery.

 Poskytnutím informací požadovaných pro účast na Wix Marketplace (včetně, ale bez omezení, vaší e-mailové adresy a telefonního čísla) a používáním Wix Marketplace potvrzujete, že Wix může přenášet tyto informace, jakož i další požadované osobní údaje na váš účet, partnerům Wix, které jste si vybrali nebo kteří vám byli přiděleni prostřednictvím našich služeb, a že jak Wix, tak Wix Partner(ři) mohou v rozsahu povoleném platnými zákony používat vaše osobní údaje a neosobní údaje za účelem usnadnění a poskytnutí požadovaných služeb. Berete na vědomí, že partneři Wix jsou výhradně zodpovědní za správu informací, včetně osobních údajů členů Wix, které jim byly předány v rámci jejich účasti na Marketplace.

2.2.2

Společnost Wix může převést vaše osobní údaje vámi vybraným Partnerům Wix.

Jste odpovědní za to, že společnosti Wix a Wix Partnerům, které kontaktujete prostřednictvím platformy Wix Marketplace, poskytnete přesné, aktuální a úplné údaje v souvislosti s žádostí o poskytnutí Služeb.

2.2.3

Vámi poskytnuté údaje musí být pravdivé a přesné.

V žádném případě nesmí být žádné doporučení společnosti Wix vůči Partnerovi Wix (včetně, avšak bez omezení na, funkci „Najdi mi Wix Partnera“) považováno za schválení tohoto Wix Partnera ze strany společnosti Wix, případně Služeb poskytovaných tímto Partnerem. Podobně také jakýkoli odkaz na webové stránky Wix Partnera nepředstavuje schválení nebo přijetí odpovědnosti za obsah nebo používání takové webové stránky. Podobně jako v případě nákupu produktu nebo objednání služby prostřednictvím jakéhokoli média nebo v jakémkoli prostředí jste odpovědní za odpovídající úsudek a obezřetnost.

2.2.4

Společnost Wix nebude podporovat žádné Wix Partnery.

Souhlasíte, že budete přijímat občasné zprávy a propagační materiály od společnosti Wix prostřednictvím e-mailu nebo jiným vámi poskytnutým kontaktním způsobem (včetně telefonátu nebo textových zpráv na poskytnuté telefonní číslo), včetně, avšak bez omezení na, zprávy s Profily různých Wix Partnerů. Pokud si nepřejete dostávat tyto propagační materiály nebo oznámení, můžete nás kdykoli kontaktovat.

2.2.5

Souhlasíte, že budete přijímat propagační materiály od společnosti Wix.

Kromě poskytování platformy pro doručení žádosti od Člena Wix Wix Partnerovi není společnost Wix účastníkem jakékoli interakce mezi Členy Wix a Wix Partnery. Uživatelé platformy Wix Marketplace uzavírají smlouvy o Službách přímo s Uživateli. Jakýkoli vztah mezi Členem Wix a Wix Partnerem na platformě Wix Marketplace se bude řídit podmínkami, na kterých se dohodl tento Člen Wix a Wix Partner, se kterým se tento člen rozhodl spolupracovat. Jakékoli platby za Služby budou učiněny přímo Wix Partnerovi bez jakékoli účasti společnosti Wix. Společnost Wix není žádným způsobem odpovědná za kvalitu Služeb poskytnutým kterémukoli Členovi Wix kterýmkoli Wix Partnerem.

2.3

Přijímáte výhradní odpovědnost za veškeré své činnosti během používání platformy Wix Marketplace, včetně svého chování na platformě a veškerý obsah, který na platformě Wix Marketplace odešlete nebo zveřejníte.

2.4

Nebudete provádět žádné činnosti, které narušují funkčnost či chod platformy Wix Marketplace.

2.5

Společnost Wix umožňuje Wix Partnerům a Členům Wix poskytnout zpětnou vazbu

k platformě Wix Marketplace a poskytovaným Službám. Ostatní Uživatelé si mohou tuto zpětnou vazbu zobrazit. Společnost Wix má výlučné a úplné právo odstranit jakoukoli zpětnou vazbu, včetně zpětné vazby, která se může jevit jako pomlouvačná, urážlivá, obscénní, obtěžující, výhružná, pobuřující, urážlivá, rasistická, útočná, klamavá nebo podvodná, podporující kriminální nebo závadné chování nebo jinak porušující práva společnosti Wix nebo třetí stran (včetně jakýchkoli práv duševního vlastnictví, práva na soukromí, smluvních nebo svěřenských práv) nebo jinak ukazuje jakoukoli osobu, společnost nebo značku ve špatném nebo pohrdavém světle, bez jejich předchozího výhradního schválení. Můžete poskytnout zpětnou vazbu společnosti Wix ohledně jakékoli interakce s ostatními uživateli a Wix Partnery ve spojení s Wix Marketplace.

2.6

Společnost Wix nezasahuje do jakýchkoli transakcí mezi Wix uživateli a Wix Partnery.

Můžete poskytnout zpětnou vazbu společnosti Wix ohledně jakékoli interakce s ostatními uživateli a Wix Partnery ve spojení s Wix Marketplace.

3. Osobní údaje

Můžete přijímat Osobní údaje jiného Uživatele, a to buď prostřednictvím platformy Wix Marketplace, nebo přímo od daného Uživatele. Například po odeslání žádosti o spolupráci budou Wix Partnerům, kteří byli vybráni, poskytnuty kontaktní údaje příslušných Členů Wix. Jakékoli osobní údaje přijaté prostřednictvím platformy Wix Marketplace mohou být použity pouze za účelem poskytnutí služeb na platformě Wix. Jakékoli žádosti zaslané kterýmikoli Členy Wix prostřednictvím platformy Wix Marketplace Wix Partnerům by se měly omezit pouze na poptávání Služeb v souvislosti s Uživatelskými webovými stránkami Člena Wix a nesmí obsahovat jiné nabídky, návrhy nebo žádosti. 

Wix Partneři: Abychom vám povolili nabízet vaše služby na Marketplace, společnost Wix vám může na platformě Wix poskytnout přístup ke kontaktům Wix Uživatelů, které mohou obsahovat osobní údaje, v souladu s Podmínkami Wix a Zásadami ochrany osobních údajů a v souladu

s příslušnými zákony o ochraně osobních údajů.  Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že vy

a společnost Wix budete při zpracování osobních údajů na platformě Wix, jako součást vaší činnosti na tržišti Wix (pokud nějaká existuje), jednat jako samostatný nezávislý Správce osobních údajů Wix Uživatelů, které s vámi společnost Wix sdílí. Každý z vás, vy a společnost Wix, bude samostatně odpovědný za dodržování příslušných povinností každé strany jakožto Správce, pokud jde o osobní údaje Wix Uživatelů zpracovávaných na platformě Wix.  Dále berete na vědomí a souhlasíte s tím, že Wix není a nebude považován za Správce jakékoli zpracovatelské činnosti týkající se osobních údajů Wix Uživatelů, která je prováděna mimo platformu Wix, ať už prostřednictvím vašeho obchodního nebo osobního e-mailu nebo jinak. Pojmy „GDPR“, „Osobní údaje“, „Správce“ a „Zpracování“ mají význam přiřazený v Zásadách ochrany osobních údajů.

Jakékoli přijaté osobní údaje

o třetích stranách můžete použít pouze pro účely, pro které byly poskytnuty. Tyto údaje nesmí být poskytnuty jiným osobám.

Partneři: Vy a Wix jednáte jako samostatný nezávislý Správce veškerých osobních údajů uživatelů, které vám jsou poskytovány, abyste mohli nabízet své služby na tržišti Wix, když jsou tyto osobní údaje zpracovávány na platformě Wix. Společnost Wix není a nebude považována za Správce jakékoli činnosti zpracování takových osobních údajů, kterou provádíte mimo platformu Wix

4. Spory třetích stran

Jelikož se žádným způsobem neúčastníme jednání mezi dvěma Uživateli ani nekontrolujeme chování jednotlivých Uživatelů, musí Uživatelé jakékoli problémy, spory nebo obavy řešit vzájemně jeden s druhým. Jakékoli obchodní interakce se stranou nebo osobou, která není společností Wix, nebo objednávku Služeb od této strany činíte na vlastní riziko. Pokud jste

s Uživatelem ve sporu, včetně, avšak bez omezení na, jejich podporu, služby, výkon, platbu a/nebo jednání, je nutné tento spor řešit skrze jimi poskytnuté prostředky. Společnost Wix nebude zprostředkovávat spory mezi Uživateli.

Společnost Wix se nebude účastnit jakýchkoli sporů mezi Wix uživateli a Wix Partnery. Takovéto spory budou řešeny přímo mezi Uživateli a Partnery.

Společnost Wix se nebude účastnit jakýchkoli sporů mezi Wix uživateli a Wix Partnery. Takovéto spory budou řešeny přímo mezi uživateli a Partnery.

5. Odmítnutí a omezení odpovědnosti

Následující odmítnutí a omezení odpovědnosti doplňují odmítnutí a omezení odpovědnosti stanovené v Podmínkách Partnerského programu a Podmínkách Wix:

A. SOUHLASÍTE, ŽE BUDETE POUŽÍVAT PLATFORMU WIX MARKETPLACE Z POZICE WIX PARTNERA NEBO ČLENA WIX VÝHRADNĚ NA VLASTNÍ RIZIKO. V NEJŠIRŠÍM ZÁKONNÉM ROZSAHU SPOLEČNOST WIX, JEJÍ FUNKCIONÁŘI, ŘEDITELÉ, ZAMĚSTNANCI A ZÁSTUPCI (SPOLEČNĚ: „ZÁSTUPCI WIX“) ODMÍTAJÍ VEŠKERÉ ZÁRUKY, VÝSLOVNÉ NEBO VYVOZENÉ,

A NEPŘIJÍMAJÍ ŽÁDNOU ODPOVĚDNOST VE SPOJENÍ (A) SE SLUŽBAMI NABÍZENÝMI WIX PARTNERY NA PLATFORMĚ WIX MARKETPLACE A JEJICH POUŽITÍ KTERÝMKOLI UŽIVATELEM; (B) S PŘESNOSTÍ NEBO ÚPLNOSTÍ OBSAHU WEBOVÉ STRÁNKY NEBO OBSAHU JAKÝCHKOLI WEBOVÝCH STRÁNEK SPOJENÝCH S TOUTO; (C) S REGISTRACÍ NEBO PROFESIONÁLNÍ AKREDITACÍ KTERÉHOKOLI WIX PARTNERA; (D) S VÝSLEDKY POUŽÍVÁNÍ PLATFORMY WIX MARKETPLACE; (E) S VČASNOSTÍ, PŘESNOSTÍ, SPOLEHLIVOSTÍ, KVALITOU, VHODNOSTÍ, BEZPEČNOSTÍ, ÚPLNOSTÍ NEBO OBSAHEM SLUŽEB NEBO JAKÝCHKOLI PRODUKTŮ, ZBOŽÍ, OBSAHU, INFORMACÍ NEBO MATERIÁLŮ POSKYTNUTÝCH PROSTŘEDNICTVÍM NEBO VE SPOJENÍ S POUŽÍVÁNÍM PLATFORMY WIX MARKETPLACE;

A (F) S VHODNOSTÍ, PRÁVNÍ NEZÁVADNOSTÍ NEBO SCHOPNOSTÍ KTERÉHOKOLI WIX PARTNERA POSKYTOVAT SLUŽBY.

SPOLEČNOST WIX ANI ZÁSTUPCI WIX NEJSOU ODPOVĚDNÍ ZA JEDNÁNÍ KTERÉHOKOLI UŽIVATELE PLATFORMY WIX MARKETPLACE V ONLINE ANI OFFLINE PROSTŘEDÍ (VČETNĚ, AVŠAK BEZ OMEZENÍ NA, JEDNÁNÍ KTERÉHOKOLI ČLENA WIX NEBO WIX PARTNERA).

B. KROMĚ OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI STANOVENÉHO V PODMÍNKÁCH WIX A PODMÍNKÁCH PARTNERSKÉHO PROGRAMU NEJSOU SPOLEČNOST WIX ANI ZÁSTUPCI WIX V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ ODPOVĚDNÍ ZA JAKÉKOLI PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNÍ, TRESTNÍ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY VYPLÝVAJÍCÍ Z JAKÉKOLI KOMUNIKACE MEZI ČLENEM WIX A JAKÝMKOLI ČLENEM NEBO WIX PARTNEREM UVEDENÝM NA PLATFORMĚ WIX MARKETPLACE.

TÍMTO VÝSLOVNĚ ZBAVUJETE SPOLEČNOST WIX A ZÁSTUPCE WIX VEŠKERÝCH ODPOVĚDNOSTÍ A NÁROKŮ NEBO ODPOVĚDNOSTÍ ZA ŠKODY VZNIKLÉ BĚHEM NEBO

V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM SLUŽEB. V PŘÍPADĚ, ŽE JSTE VE SPORU S JEDNÍM NEBO VÍCE UŽIVATELI, ZBAVUJETE SPOLEČNOST WIX A ZÁSTUPCE WIX ODPOVĚDNOSTI ZA JAKÉKOLI NÁROKY NEBO POŽADAVKY, PŘÍPADNĚ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODY (SKUTEČNÉ, PŘÍMÉ NEBO NÁSLEDNÉ) JAKÉHOKOLI DRUHU A POVAHY, ZNÁMÉ I NEZNÁMÉ, PŘEDPOKLÁDANÉ I NEPŘEDPOKLÁDANÉ, OZNÁMENÉ I NEOZNÁMENÉ, KTERÉ VYPLÝVAJÍ NEBO JSOU JINAK SPOJENY S TÍMTO SPOREM. PODOBNĚ JAKO V PŘÍPADĚ NÁKUPU PRODUKTU NEBO OBJEDNÁNÍ SLUŽBY PROSTŘEDNICTVÍM JAKÉHOKOLI JINÉHO MÉDIA NEBO V JAKÉMKOLI PROSTŘEDÍ JSTE ODPOVĚDNÍ ZA ODPOVÍDAJÍCÍ ÚSUDEK

A OBEZŘETNOST. PLATFORMU WIX MARKETPLACE A SLUŽBY POUŽÍVÁTE NA VLASTNÍ RIZIKO. VÝŠE UVEDENÁ OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI SE VZTAHUJÍ V NEJŠIRŠÍM ZÁKONNÉM ROZSAHU V DANÉ OBLASTI. Při objednávání nebo poskytování služeb by se uživatelé měli řídit vlastním nejlepším úsudkem.

ŽÁDNÉ Z USTANOVENÍ V PODMÍNKÁCH PLATFORMY WIX MARKETPLACE NEBO SAMOTNÁ PLATFORMA NEPŘEDSTAVUJE ANI NEMÁ PŘEDSTAVOVAT JAKOUKOLI RADU.

Společnost Wix neposkytuje žádné záruky ani prohlášení

v souvislosti se službami na platformě Wix Marketplace.

Společnost Wix není odpovědná za jednání kteréhokoli z uživatelů platformy Wix Marketplace.

Při objednávání nebo poskytování služeb by se uživatelé měli řídit vlastním nejlepším úsudkem.

6. Odškodnění

Kromě povinností odškodnění podle Podmínek Wix a Podmínek Partnerského balíčku souhlasíte, že budete společnost Wix, její funkcionáře, ředitele, společníky, zaměstnance, související osoby

a zástupce bránit, odškodňovat a držet neškodné v případě jakýchkoli nároků, škod, povinností, ztrát, závazků, nákladů, dluhů a výdajů (včetně nákladů na právní zastoupení) vzniklých na základě: (1) porušení práva třetí strany z vaší strany, včetně autorského práva, majetkového práva nebo práva na soukromí, které bylo způsobeno vaším Portfoliem nebo Uživatelským obsahem nebo vaším používáním Služeb; a/nebo (2) vašeho použití platformy Wix Marketplace a/nebo Služeb, včetně souvislostí s jakýmikoli transakcemi a interakcemi vyplývajícími z takového použití; a/nebo (3) jakéhokoli jiného typu nároku, kdy vaše Portfolio a/nebo Uživatelský obsah a/nebo používání údajů poskytnutých jiným Uživatelem způsobilo škodu Uživateli nebo jiné třetí straně.

7. Kontakt na zákaznický servis

Chcete-li nás kontaktovat, kontaktujte náš Tým péče o zákazníky.

8. Změny

Společnost Wix může změnit, přerušit nebo ukončit jakoukoli funkci platformy Wix Marketplace a/nebo změnit jakékoli ustanovení těchto Podmínek platformy Wix Marketplace, a to kdykoli, jakýmkoli způsobem a s předchozím oznámením nebo bez něj. 

bottom of page