top of page

Partnerský program Wix
Podmínky použití

Aktualizace: 1. července 2022

Vítáme Vás v partnerském programu Wix (dále v „Partnerském Programu“)! 

1. Úvod

Tyto podmínky použití Partnerského programu Wix (dále „Podmínky Partnerského programu“) jsou právní smlouvou za společnost a Wix.com Ltd. a mezi touto společností (spolu se všemi pobočkami po světě - dále se uvádí jen „Wix“ nebo „my“) a každým jednotlivým členem Partnerského programu (dále jen „Vy“, případně jako „uživatel“ nebo „účastník“) a ty stanovují podmínky, jimiž se řídí Vaše účast v Partnerském programu.

 

VAŠE ÚČAST V PARTNERSKÉM PROGRAMU V JAKÉKOLI PODOBĚ PŘEDSTAVUJE VAŠE PŘIJETÍ TĚCHTO PODMÍNEK PARTNERSKÉHO PROGRAMU, DO NICHŽ SE TÍMTO ZÁROVEŇ ZAČLEŇUJÍ I ODKAZY NA PODMÍNKY POUŽITÍ SPOLEČNOSTI WIX, ZÁSADY OCHRANY SOUKROMÍ A PODMÍNKY POUŽITÍ SLUŽBY WIX MARKETPLACE (JE-LI TŘEBA) (SOUHRNNĚ NAZÝVÁNY JAKO „PODMÍNKY“), A POTVRZENÍ, ŽE JSTE SI TYTO PODMÍNKY PŘEČETLI A PŘIJALI JE. V PŘÍPADĚ JAKÉKOLI NESHODY NEBO NESROVNALOSTÍ MEZI PODMÍNKAMI PARTNERSKÉHO PROGRAMU A PODMÍNKAMI POUŽITÍ SPOLEČNOSTI WIX, PODMÍNKAMI OBCHODNÍHO PROSTORU SPOLEČNOSTI WIX NEBO ZÁSADAMI OCHRANY SOUKROMÍ MAJÍ TYTO PODMÍNKY PARTNERSKÉHO PROGRAMU VE VĚCI TAKOVÉ NESHODY PŘEDNOST. SOUHLASÍTE, ŽE PODMÍNKY BUDETE PRAVIDELNĚ ZNOVU PROČÍTAT, ABYSTE SI BYLI VĚDOMI VŠECH ZMĚN, PŘIČEMŽ VAŠE POKRAČUJÍCÍ ÚČAST NA PARTNERSKÉM PROGRAMU, VČETNĚ (ALE NEJEN) VAŠEHO UŽÍVÁNÍ PARTNERSKÉHO PANELU A BENEFITŮ PARTNERSKÉHO PROGRAMU BUDE POVAŽOVÁNA ZA VÁŠ PRŮKAZNÝ SOUHLAS SE ZMĚNAMI V PODMÍNKÁCH. POJMY ZAČÍNAJÍCÍ VELKÝM PÍSMENEM, NEJSOU-LI DEFINOVÁNY JINAK, MAJÍ TAKOVÝ VÝZNAM, JAKÝ JIM JE PŘIDĚLEN V PODMÍNKÁCH POUŽITÍ SPOLEČNOSTI WIX NEBO V ZÁSADÁCH OCHRANY SOUKROMÍ.

 

Tyto Podmínky Partnerského programu byly napsány v angličtině a pro vaše pohodlí byly přeloženy do jiných jazyků. V případě jakýchkoli rozporů mezi přeloženou (neanglickou) verzí Podmínek Partnerského programu a anglickou verzí Podmínek Partnerského programu, je vždy v platnosti výklad podle anglické verze.

2. Popis partnerského programu

Registrací a účastí v Partnerském programu můžete objevit příležitosti k optimalizaci a škálování svého podnikání prostřednictvím různých zdrojů a nástrojů navržených tak, aby vám pomohly splnit vaše obchodní potřeby.

2.1 Účast v Partnerském programu 

Agentury, OSVČ a jiné společnosti vyvíjející webové stránky pro klienty se mohou účastnit Partnerského programu na požádání a po schválení společností Wix, a to prostřednictvím registrace na Partnerském panelu na jejich účtu u společnosti Wix („účastník/účastníci“). 

2.2 Výhody Partnerského programu

Registrací a účastí v Partnerském programu můžete získat přístup k určitým výhodám navrženým tak, aby pomohly  s rozšířením vašeho podnikání, protože takové výhody nabízí společnost Wix na adrese https://support.wix.com/en/article/wix-partners-levels-in-the-partner-program, kdy ty mohou být v souladu se zde uvedenými podmínkami čas od času aktualizovány („Partnerské výhody“).

3. Nabývání výhod získáváním bodů

Přístup k jednotlivým výhodám, které společnost Wix nabízí, získáte prostřednictvím Partnerského programu tím, že získáváte požadovanou výši bodů potřebnou pro dosažení úrovně Partnerského programu (uvedeno níže). Jak stanovují Podmínky, každý Partnerský program zpřístupňuje určité výhody, které jakožto účastník máte následně k dispozici tak dlouho, dokud si v souladu s těmito podmínkami udržíte požadovanou výši bodů. Jakékoli změny ve výši Vašich bodů mohou mít v daném čase vliv na změnu úrovně Vašeho Partnerského programu, a tím pádem tedy i na výhody, k nimž jste získali přístup.

3.1 Co jsou úrovně Partnerského programu?

Partnerský program zahrnuje následující úrovně Partnerského programu, které lze odemknout získáním bodů:

 

  • Průzkumník: 0–300 bodů

  • Průkopník: 400–900 bodů

  • Tvůrce: 1 000–1 900 bodů

  • Ikona: 2 000–4 900 bodů

  • Legenda: 5 000 bodů a více

 

Úrovně Partnerského programu dosáhnete získáním příslušného množství bodů, jak je uvedeno výše. Jednotlivé úrovně Partnerského programu určují Vaši způsobilost k získávání určitých výhod, kdy ty jsou nabízené společností Wix na stránkách https://support.wix.com/en/article/wix-partner-program-levels, a mohou být občas změněny.

 

Výhody, které získáte prostřednictvím úrovně Partnerského Programu, budou uvedeny v tabulce výhod na Panelu Partnera na Vašem účtu společnosti Wix. Úrovně Partnerského programu, včetně způsobu získávání bodů, výše bodů požadovaná za každou úroveň Partnerského programu a v nich zahrnuté výhody mohou být dle vlastního uvážení společnosti Wix v průběhu času kdykoli aktualizovány a/nebo pozměněny. 

3.2 Jak se body získávají?

3.2.1 Za každý prémiový Wix web, který vytvoříte a přidáte ke svému účtu, získáte 100 bodů. Například účastník s 50 aktivními prémiovými Wix weby přidanými ke svému účtu bude mít zůstatek ve výši 5 000 bodů. 

 

3.2.2 Za každý prémiový Wix web v Editoru X, který vytvoříte a přidáte ke svému účtu, získáte 300 bodů. Například účastník s 50 aktivními prémiovými Wix weby Editoru X přidanými ke svému účtu bude mít zůstatek ve výši 15 000 bodů.

 

3.2.3 Celkový počet prémiových webů Wix Premium nebo Editor X přidaných do vašeho účtu bude viditelný na panelu partnera daného účastníka. 

 

3.2.4 Prémiový web nebo prémiový web Editoru X, který vytvoříte, Vám přinese body bez ohledu na to, zda je zakoupen na základě ročního, či měsíčního plánu Wix.

3.2.5 Za prémiový web nebo prémiový web Editoru X, který vytvoříte, získáte body bez ohledu na to, zda je zakoupen pomocí kuponu, voucheru nebo ve slevě.

3.2.6 Když je více než jeden účastník nebo uživatel Wix určen jako přispěvatel kteréhokoli prémiového webu Wix, tak pouze maximálně dva (2) z těchto přispěvatelů mohou mít nárok na to, aby se tento prémiový web Wix započítával do způsobilosti k výhodám prémiového partnera. 

3.2.7 Body za prémiové weby nebo prémiové weby Editoru X vytvořené prostřednictvím Vašeho vlastního účtu Wix budou na Váš účet připsány automaticky, a to poté, co společnost Wix přijme platbu za prémiový nebo prémiový plán Editor X zakoupený v souvislosti s příslušnou prémiovou stránkou.

 

Body za prémiové weby nebo prémiové weby Editoru X, na jejichž tvorbě jste se u společnosti Wix podíleli mimo Váš účet, budou na Váš účet připsány pouze poté, když podáte žádost o připsání těchto bodů, a to prostřednictvím formuláře „Odeslání webu vytvořeného mimo Váš účet“, který naleznete na výchozí stránce svého Partnerského panelu. Není možné odeslat formulář za jakýkoli prémiový web Wix nebo prémiový web Editoru X, na jehož vytváření jste se nepodíleli.  Pamatujte, že chcete-li získat nárok na podíl z příjmů na konkrétním webu, musíte být prvním vlastníkem tohoto webu, jak je podrobně popsáno níže. 

 

Za každý prémiový web Wix nebo prémiový web Editoru X, který buď nebude obnoven, nebo byl jakkoli ukončen, body ztratíte. Například pokud nedojde k obnovení jednoho z Vašich prémiových webů, nebo dojde k jeho zrušení, tak se počet Vašich bodů sníží o 100. 

 

3.2.8 K získání bodů můžete získat oprávnění i prostřednictvím Partnerských dohod: Na základě zde stanovených podmínek mohou účastníci, kteří si od společnosti Wix zakoupili aktivační vouchery pro prémiové plány buď na základě schváleného a provedeného hromadného nákupu, nebo přihlášení se

k odběru či objednávce služby (každá položka je zde totiž „Partnerskou dohodou“), přičemž uplatnit je lze prostřednictvím našeho partnerského týmu, získat body obdržené za takovéto prémiové stránky, jakmile budou tyto prémiové stránky koupené jako součást Partnerské dohody a aktivované a zprovozněné prostřednictvím aktivačního voucheru. Upozorňujeme, že weby zakoupené prostřednictvím partnerských dohod nejsou způsobilé pro Sdílení příjmů.

 

3.2.9  Body nemají žádnou peněžní hodnotu, jsou nepřenosné, nepřevoditelné a není je možné uplatnit na žádný produkt nebo službu společnosti Wix.

3.3 Jak se počet mých bodů vypočítává?

3.3.1 Váš bodový zůstatek se může kdykoli změnit, což ovlivní vaši úroveň Partnerského programu. Veškerá navýšení nebo snížení výše Vašich bodů mohou způsobit snížení nebo zvýšení úrovně Partnerského programu, a tudíž způsobit zisky nebo ztráty výhody spojených s Vaší předchozí úrovní Partnerského programu. 

 

3.3.2  Změny ve výši Vašich bodů mohou mít rovněž dopad na Vaši způsobilost k podílení se na službě Wix Marketplace a k jejímu používání. V případě, že pokles výše Vašich bodů způsobí snížení úrovně Partnerského programu na takovou úroveň, jaká už nezahrnuje službu Wix Marketplace, tak do této služby ztratíte přístup. V takovém případě však neztratíte žádná doporučení, která Vám byla skrze službu Wix Marketplace poskytnuta už předtím, než jste do ní ztratili přístup; nedostane se Vám ovšem žádných dalších nebo nových doporučení, dokud nezískáte zpět požadované body pro opětovné odemčení služby Wix Marketplace. Vaše způsobilost k používání služby Wix Marketplace se vždy řídí Podmínkami použití služby Wix Marketplace, které se mohou v průběhu času měnit. 

4. Kde si mohu zobrazit svou aktuální výši bodů nebo úroveň Partnerského programu? 

Jak aktuální výši Vašich bodů, tak úroveň Partnerského Programu si můžete zobrazit buď prostřednictvím Výchozí stránky na Panelu Partnera na Vašem účtu u společnosti Wix, nebo v sekci Partnerského Programu Vašeho účtu u společnosti Wix.

 

Mějte prosím na paměti, že výhody zahrnuté v jednotlivých úrovních Partnerského Programu se mohou lišit a mohou podléhat doplňujícím podmínkám, včetně služby společnosti Wix Marketplace, aniž by se to na ni omezovalo. Vstupem a používáním služby Wix Marketplace souhlasíte s tím, jaké má služba Wix Marketplace Podmínky použití

5. Přístup k tržišti Wix

Účastníci, kteří jsou prémiovými partnery, mohou být také způsobilí k požádání o účast na tržišti  Wix Marketplace, což jim poskytuje příležitost rozšířit své podnikání tím, že se spojí s uživateli Wix jako

s potenciálními klienty. Po podání přihlášky účastníka na Wix Marketplace se způsobilost a schválení účasti řídí podmínkami použití Wix Marketplace. Přihláškou, účastí a používáním Wix Marketplace souhlasí Účastníci s podmínkami použití Wix Marketplace .

6. Podíl na výnosech

Účastníci, kteří dosáhnou úrovně legendárního partnerského programu, se mohou také stát způsobilými k získání podílu na výnosech od společnosti Wix za výnosy generované nákupem prémiových stránek Wix vlastněných účastníkem v době, kdy jsou zaregistrováni v partnerském programu, v souladu s podmínkami uvedenými níže (dále jen „Podíl na výnosech“):

6.1 Způsobilost pro podíl na výnosech

Účastník se může stát způsobilým k získání podílu na výnosech, jak je zde uvedeno, po získání bodů potřebných k odemknutí úrovně partnerského programu „Legenda“ (každý „způsobilý účastník“). 

 

O svůj status Způsobilého účastníka můžete přijít, a tím i o způsobilost k získávání Podílu na výnosech, a to

v těchto případech: (a) v případě, že jste se stali sice způsobilými pro Podíl na výnosech, ale následkem poklesu výše Vašich bodů se úroveň Partnerského programu sníží pod úroveň „Legenda“ v rámci Partnerského programu; a/nebo (b) v případě, že jste se stali způsobilými k Podílu na výnosech, jak je zde stanoveno, až při vypršení platnosti nebo ukončení Vaší Smlouvy o partnerském balíčku (podle toho, co platí). 

 

Společnost Wix nezaručuje, že služba Podílu na výnosech bude k dispozici pro použití v jakémkoliv konkrétním místě nebo jazyce. Služba Podíl na výnosech je v současné době určena účastníkům Partnerského programu, kteří požadují, aby tyto funkce a výhody byly poskytovány v anglickém jazyce. 

6.2 Výpočet podílu na výnosech

Wix zaplatí každému oprávněnému účastníkovi dvacet procent (20 %) z oprávněného výnosu (jak je tento termín definován níže), který společnost Wix obdrží z původního nákupu a za všechna roční obnovení každé způsobilé stránky, za předpokladu, že oprávněný účastník je prvním vlastníkem této způsobilé stránky k datu jejího prvního vytvoření (dále jen „první vlastník“).  Podíl z příjmů bude vyplacen pouze za prémiové stránky Wix, které byly zakoupeny za aktuální plnou cenu nabízenou společností Wix na webových stránkách Wix nebo za oprávněné prodeje se slevou 50 % nabízené společností Wix všem uživatelům („způsobilé prodeje“).

 „Způsobilé stránky“ nezahrnují: 

 

(a) jakékoli prémiové stránky Wix přidané do partnerského účtu oprávněného účastníka, které byly zakoupeny se slevovým kódem a/nebo kupónem, s výjimkou oprávněných prodejů. 

 

(b) jakékoli prémiové stránky Wix přidané k partnerskému účtu oprávněného účastníka, které byly zakoupeny hromadně v rámci partnerské dohody nebo hromadné dohody, nebo jiné transakce, při které byly takové prémiové stránky Wix zakoupeny prostřednictvím slevových kódů poskytnutých společností Wix. 

 

(c) jakékoli prémiové stránky Wix přidané k partnerskému účtu oprávněného účastníka, které byly původně zakoupeny k jakémukoli datu, kdy účastník nebyl oprávněným účastníkem. 

 

(d) jakékoli prémiové stránky Wix přidané k partnerskému účtu oprávněného účastníka, které mají období předplatného kratší než jeden rok. 

 

(e) jakékoli prémiové stránky Wix, které jsou přidány k partnerskému účtu oprávněného účastníka, které nejsou aktivní po dobu alespoň třiceti (30) dnů od data, kdy společnost Wix obdržela platbu za původní nákup prémiové stránky Wix. 

 

(f) jakékoli prémiové stránky Wix, které jsou přidány na partnerský účet oprávněného účastníka, jehož není oprávněný účastník prvním vlastníkem. Aby se předešlo pochybnostem, pokud oprávněný účastník není prvním vlastníkem webu Wix Premium, nebude takový web Wix Premium považován za způsobilý web pro účely výpočtu podílu na výnosech oprávněného účastníka.

 

(g) G-Suite, Ascend, upgrady aplikací a další podobné nákupy se nekvalifikují pro sdílení příjmů.

 

„Způsobilý výnos“ značí skutečný výnos generovaný společností Wix z nákupu Způsobilé stránky,

s odečtením všech druhů daní, směnných kurzů a jiných správních poplatků jakéhokoli druhu, které mohou být uplatněny; poplatky za hosting; poplatky třetím stranám; vrácení peněz nebo slevy; poplatky za vyúčtování nebo zpracování; a částky zaplacené společností Wix v souvislosti s dalším prodejem všech funkcí obsažených v jakékoliv Způsobilé stránce společností Wix).

 

Oprávněný účastník, který je také prvním vlastníkem způsobilého webu, bude nadále získávat podíl na výnosech, pokud byl takový oprávněný web převeden na klienta nebo třetí stranu nebo pokud způsobilý web, který vytvořil, byl upgradován na roční, 2letý nebo 3letý prémiový plán.  

Výpočet podílu na výnosech proběhne vždy prvního dne kalendářního měsíce pro všechny Způsobilé stránky zakoupené v průběhu předchozího kalendářního měsíce („Datum kalkulace“). 

 

Každý oprávněný účastník si může prohlédnout své způsobilé stránky a jakýkoli v souvislosti s tím získaný podíl na výnosech oprávněným účastníkem, když si prohlédne partnerský panel oprávněného účastníka.  

6.3 Výplata podílu na výnosech

Každému způsobilému účastníkovi bude podíl na výnosech ze Způsobilého podílu vyplácen měsíčně, vždy čtyřicet pět (45) dnů od data kalkulace (dále jednotlivě jako „Datum platby“).

 

Podíl na výnosech Vám bude vyplacen k Datu platby prostřednictvím platební platformy třetí strany. Před obdržením platby podílu z příjmů musí mít oprávněný účastník svůj preferovaný platební účet s takovouto platformou třetí strany přes svého panelu partnera už propojený.

 

Měsíční podíl na výnosech Způsobilého účastníka, aby mohl k odpovídajícímu Datu platby za daný měsíc obdržet vyplacený podíl na výnosech, musí činit minimálně alespoň 200 amerických dolarů (USD).

V případě, že je podíl na výnosech oprávněného účastníka za měsíc nižší než 200,00 USD, zůstatek podílu na výnosech oprávněného účastníka za daný měsíc se přenese a bude vyplacen v následujícím měsíci, ve kterém bude jeho zůstatek alespoň 200,00 USD. Upozorňujeme, že způsobilí partneři mohou upravit svůj limit na částku vyšší než 200,00 USD, jak je podrobně uvedeno zde

 

Každý způsobilý účastník má nárok vznést námitku proti jakékoli platbě za podíl na výnosech tak, že do patnácti (15) dnů od Data platby společnosti Wix poskytnete údaje podporující tyto námitky. V případě, že bude ohledně nároku vznesena námitka, budou strany uvážlivě spolupracovat, aby tuto námitku mohly přezkoumat a urovnat a jestliže společnost Wix sezná, že daná námitka je odůvodněná, pak společnost Wix dle vlastního uvážení zaplatí Partnerovi částku odpovídající urovnání mezi stranami. Nebude-li námitka vznesena během požadované 15denní lhůty, bude se podíl na výnosech považovat za přijatý a společnost Wix už nebude mít žádnou další odpovědnost vážící se k této platbě za podíl na výnosech. 

7. Změny a ukončení partnerského programu

Společnost Wix bude mít právo dle vlastního uvážení čas od času upravit, aktualizovat, pozastavit nebo ukončit partnerský program nebo jakoukoli jeho část, včetně mimo jiné partnerských výhod, prémiových partnerských výhod a/nebo podílu na výnosech po předchozím oznámením účastníkům nebo i bez něj. Společnost Wix může dle vlastního uvážení pozastavit nebo ukončit členství účastníka na Partnerském programu, včetně jakýchkoli výhod, které jsou účastníkovi v rámci Partnerského programu poskytnuty, a to kdykoli, ať už s upozorněním, nebo bez upozornění; přičemž na základě vlastního uvážení stanovíme to, jak účastník porušil tyto podmínky použití Partnerského programu, podmínky použití společnosti Wix, podmínky použití služby Wix Marketplace, a to včetně, avšak aniž by se to na uvedené omezovalo, podmínek ve vztahu k Účastníkům, kteří mají více případů zrušení webů, v jejichž případě se uvažuje, že se mohli dopustit podezřelého jednání, a kteří jsou spojeni s účty s kompenzacemi.

 

PORUŠENÍ JAKÝCHKOLIV Z TĚCHTO PODMÍNEK NEBO JAKÉHOKOLI DOKUMENTU ZDE ZAHRNUTÉHO MŮŽE VÉST K OKAMŽITÉMU UKONČENÍ VAŠÍ ÚČASTI NA PARTNERSKÉM PROGRAMU, A TO

S UPOZORNĚNÍM NEBO I BEZ UPOZORNĚNÍ. SOUHLASÍTE S ÚČASTÍ NA PROGRAMU NA VLASTNÍ RIZIKO A NÁKLADY.

8. Odpovědnosti účastníků 
8.1 Dodržování zákonů

Účastník při připojení a při účasti v Partnerském programu a využívání partnerských výhod nabízených společností Wix v rámci Partnerského programu (a) bude provádět všechny své aktivity v plném souladu se všemi platnými zákony, normami, pravidly, předpisy a směrnicemi, včetně, aniž by se to na ně omezovalo, souladu se zákony na ochranu soukromí a údajů (včetně, bez omezení, TCPA, GDPR, CCPA a dalších platných předpisů o ochraně osobních údajů) (souhrnně „Platné zákony“); (b) získá a bude na své náklady udržovat všechny regulatorní a zákonné licence a certifikace, vládní i jiné, které jsou nezbytné pro účastníka, jeho zaměstnance, zástupce a distributory, aby mohli využívat výhody Partnera a/nebo výhody Premier Partnera a jinak se účastnit Partnerského programu; a (c) zdrží se klamavých, zavádějících nebo neetických praktik a žádným způsobem nezneváží společnost Wix nebo její platformu ani žádné ze služeb či produktů nabízených společností Wix.

8.2 Používání plateb Wix účastníkem 

V případě, že účastník připojí Wix Payments k partnerskému účtu účastníka za účelem přijímání plateb od zákazníků účastníka, účastník chápe a souhlasí s tím, že Wix Payments lze použít pouze k fakturaci zákazníků za následující schválené typy služeb prováděných účastníkem: (a) Nastavení reklamy a e-mailový marketing; (b) Animace, video, fotografie, 3D modelování; (c) Rozvoj značky; (d) Návrh a vývoj online/elektronického obchodu, mobilní webové stránky; (e) Grafický design; (f) Marketing a propagace; g) SEO; (h) Vytváření vizuálního obsahu; (i) Web Analytics; (j) Web Design, UX/UI; (k) Vývoj webu, programování; (l) Údržba webových stránek/obchodu; a (m) Psaný obsah a texty uživatelského rozhraní (souhrnně „Schválené služby Wix Payments pro partnery“). Pokud Účastník poskytuje pro zákazníky Účastníka jakékoli jiné typy služeb, které nejsou schválenými službami Wix Payments pro Partnery, musí Účastník použít alternativního poskytovatele plateb , aby s nimi zákazníkům takové služby fakturoval. Používáním služby Wix Payments účastníci souhlasí i se smluvními podmínkami služby Wix Payments .

8.3 Propagační aktivita účastníka 

V případě, že se Účastník zapojí do jakékoliv tržní anebo propagační aktivity Wix nebo ve spojitosti s použitím Wix Účastníkem („Marketing účastníka“), tak Účastník souhlasí, že: (a) bude dodržovat všechny vztahující se zákony včetně, ale aniž by se to na ně omezovalo, těch spravujících emailový marketing, „opt in“ souhlas a „opt out“ odhlášení se z emailového marketingu a spamování; (b) nebude porušovat žádná práva intelektuálního vlastnictví jakékoli třetí strany; (c) nebude používat značku Wix nebo ochrannou známku způsobem, který Wix zneváží nebo dezinterpretuje nebo u zákazníků Účastníka či Wix způsobí zmatenost; a (d) bude dodržovat všechny směrnice a požadavky upravující používání značky a ochranné známky Wix, jak je připravila Wix

v platném znění pozdějších úprav.

8.4 Důvěrnost

Společnost Wix (a její přidružené společnosti) může účastníkovi v rámci účastníkovy účasti na Partnerském Programu sdělit určitou informaci, kterou Wix považuje za důvěrnou (zde jen „Důvěrná informace“). Důvěrné informace nezahrnují informace, o nichž může účastník pomocí písemné dokumentace prokázat, že: (i) byla již

v době zpřístupnění účastníkovi známa nebo je v době zpřístupnění veřejně dostupná; (ii) stala se obecně známou veřejnosti po zveřejnění bez jednání nebo opomenutí Účastníka porušujícího tuto Smlouvu; (iii) byla sdělena Účastníkovi třetí stranou, která neporušuje povinnost mlčenlivosti; nebo (iv) byla, je nebo bude nezávisle vyvinuta Účastníkem bez použití Důvěrných informací.

 

Účastník bude vždy držet a uchovávat důvěrné informace v nejpřísnější důvěrnosti a nepoužije takové důvěrné informace k žádnému účelu bez předchozího písemného souhlasu společnosti Wix, s výjimkou případů, kdy to může být přiměřeně nutné pro plnění jeho závazků za podmínek nebo jinak vyžadovaných zákonem, nařízením nebo příkazem jakéhokoli soudu s řádnou jurisdikcí (avšak za předpokladu, že pokud to zákon povoluje, účastník neprodleně písemně společnosti Wix takový požadavek nebo soudní příkaz oznámí a vynaloží přiměřené úsilí, aby podle potřeby zajistil pouze minimální zveřejnění důvěrných informací.

9. Vyloučení záruk a garancí

Partnerský program nezaručuje žádné zisky, výnosy, úspory, prodeje, obchodní příležitosti ani žádné jiné druhy prospěchu.

 

Veškeré a jakékoli námitky vznikající z Partnerského programu nebo v souvislosti s ním a všemi účastníky, jednotlivci, společnostmi či vlastníky stránek jdou na vlastní zodpovědnost jednotlivých zúčastněných stran. Tímto se vzdáváte veškerých jakýchkoli práv nebo nároků, které z Vaší strany mohou vyvstat, jak

v současnosti nebo v budoucnu, a to v souvislosti s jakýmikoli námitkami mezi Vámi a účastníkem, vlastníkem stránky, přispěvatelem nebo jinými jednotlivci a společnostmi, co se týká Partnerského programu a veškerých obsažených výhod, včetně ale nejen podílu na výnosech. Tímto souhlasíte a přijímáte, že společnost Wix nebude ručit žádným způsobem za jakékoli škody, ztráty nebo nároky vznikající

z Partnerského programu nebo v souvislosti s ním. 

 

Partnerský program (a jakoukoli část nebo funkci nebo výhodu z něj vyplývající) poskytuje Wix takový, „jaký je“, „se všemi nedostatky“ a tak, „jak je dostupný“, bez jakýchkoli záruk, včetně jakýchkoli vyplývajících záruk nebo podmínek prodejnosti, vhodnosti pro konkrétní účel, pracovní úsilí, neporušení nebo jakýchkoliv jiných záruk, a to v plném rozsahu povoleném zákonem. Především neumožňujeme ani nezaručujeme, že Partnerský Program (nebo jakákoli část nebo funkce nebo výhoda z něj vyplývající), bude poskytnut

v souladu se všemi Vašimi požadavky nebo pokyny. Tímto souhlasíte a přijímáte, že Partnerský Program a veškeré Výhody a funkce v něm obsažené může společnost Wix na základě vlastního uvážení poskytnout podle dostupných zdrojů, limitů, omezení, a dalších obchodních či podobných faktorů.

 

Partnerský Program (a jakákoli část nebo funkce či výhoda z něj vyplývající) může obsahovat odkazy na weby a/nebo platformy (kolektivně „Stránky třetích stran“). Tyto Stránky třetích stran vlastní, řídí a/nebo spravují pouze třetí strany, nad nimiž společnost Wix nemá žádnou kontrolu. V souvislosti s tím společnost Wix výslovně odmítá jakoukoli odpovědnost či závazek za (i) jakékoli Stránky třetích stran, které se objeví na nebo v rámci Partnerského programu; nebo za (ii) výrobky nebo služby poskytnuté nebo propagované (a prostřednictvím jí dostupné) na jakékoli Stránce třetích stran, která je přístupná skrze Partnerský program nebo za jakýkoli související obsah, materiály nebo informace na nich. Toto zahrnutí jakékoli Stránky třetích stran v rámci Partnerského programu neznamená schválení společností Wix s ohledem na žádnou třetí stranu, žádný obsah od třetích stran nebo na žádné výrobky či služby třetích stran.

 

SPOLEČNOST WIX NIJAK NEZARUČUJE ANI NEGARANTUJE VÝSLEDKY ČI VÝHODY, KTERÉ LZE ZÍSKAT Z ÚČASTI NA PARTNERSKÉM PROGRAMU WIX, A ŽÁDNÁ INFORMACE, ZPRÁVA, RADA NEBO VÝHODA VÁMI ZÍSKANÁ OD SPOLEČNOSTI WIX NEBO PROSTŘEDNICTVÍM PARTNERSKÉHO PROGRAMU WIX NEVYTVÁŘÍ JAKOUKOLI ZÁRUKU, KTERÁ NENÍ VÝSLOVNĚ ZMÍNĚNA V TĚCHTO PODMÍNKÁCH. ŽÁDNÁ ÚSTNÍ ČI PÍSEMNÁ INFORMACE NEBO RADA POSKYTNUTÁ SPOLEČNOSTÍ WIX NEBO JEJÍM POVĚŘENÝM ZASTOUPENÍM NEPŘEDSTAVUJE ZÁRUKU. DÁLE SPOLEČNOST WIX NEDÁVÁ ŽÁDNOU ZÁRUKU V SOUVISLOSTI SE SLUŽBAMI PROVÁDĚNÝMI KTEROUKOLI ZE TŘETÍCH STRAN NEBO JAKOUKOLI TŘETÍ STRANOU V SOUVISLOSTI SE SLUŽBAMI SPOLEČNOSTI WIX, A JSTE SROZUMĚNI A SOUHLASÍTE, ŽE TYTO TRANSAKCE SE TŘETÍMI STRANAMI PROVÁDÍTE POUZE NA SVOJE VLASTNÍ RIZIKO.

10. Odškodnění

Kromě své povinnosti odškodnění podle podmínek společnosti Wix a podmínek služby Wix Marketplace souhlasíte s tím, že budete hájit, odškodňovat a zaštiťovat společnost Wix, její činitele, ředitele, akcionáře, zaměstnance, přidružené osoby a agenty před všemi a proti všem nárokům, škodám, závazkům, ztrátám, odpovědnostem, nákladům, dluhům a výdajům (včetně poplatků za právní zastoupení) vyplývajícím z (i) Vašeho porušení jakéhokoli práva třetí strany, včetně jakéhokoli nároku na autorská práva, vlastnictví nebo soukromí, vyplývajícího z Vaší účasti v Partnerském programu; (ii) jakékoli dohody podepsané s Vašimi zákazníky v souvislosti se službami společnosti Wix; (iii) jakéhokoli opomenutí nebo nepřesnosti ve Vašich reklamách a/nebo propagačních materiálech vůči Vašim zákazníkům v souvislosti se službami společnosti Wix; a (iv) jakéhokoli porušení těchto podmínek, včetně, ale aniž by se to na uvedené omezovalo, prohlášení nebo záruk poskytnutých Vámi nebo jakéhokoli nedodržení zákonných nebo regulačních požadavků.  Tento odstavec nebude vykládán jako omezení nebo vyloučení (ale bude doplněním) jakýchkoli dalších nároků nebo opravných prostředků, které může společnost Wix uplatnit na základě spravedlnosti nebo ze zákona.

11. OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ NEBUDE SPOLEČNOST WIX, JEJÍ FUNKCIONÁŘI, JEDNATELÉ, AKCIONÁŘI A PŘIDRUŽENÉ OSOBY, ODPOVĚDNÁ VŮČI DRUHÉ STRANĚ ZA JAKÉKOLI NÁSLEDNÉ, NEPŘÍMÉ, ZVLÁŠTNÍ, REPRESIVNÍ NEBO NÁHODNÉ ŠKODY, AŤ JIŽ OČEKÁVATELNÉ NEBO NEOČEKÁVATELNÉ, NA ZÁKLADĚ NÁROKŮ ÚČASTNÍKŮ NEBO JEJICH ZÁKAZNÍKŮ (VČETNĚ, AVŠAK ANIŽ BY SE TO NA NĚ OMEZOVALO, NÁROKŮ ZA ZTRÁTU ÚDAJŮ, DOBRÉ POVĚSTI, ZISKŮ, POUŽITÍ PENĚZ NEBO POUŽITÍ ŘEŠENÍ, PŘERUŠENÍ BĚHEM UŽÍVÁNÍ NEBO DOSTUPNOSTI ÚDAJŮ, ZASTAVENÍ DALŠÍ PRÁCE NEBO ZNEHODNOCENÍ JINÉHO MAJETKU), VYPLÝVAJÍCÍ Z PORUŠENÍ VÝSLOVNÉ NEBO PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY, PORUŠENÍ SMLOUVY, MYLNÉHO VÝKLADU, ZANEDBÁNÍ, PŘÍSNÉ ODPOVĚDNOSTI, Z PŘEČINU NEBO JINAK. 

bottom of page