Wix App Market Logo

wix logo


Trending Topics
e‑shop
rezervace
Události
vyskakovat
Auto Savings for Plans Holders
od Certified Code
Dostupné zdarma

Auto Savings for Plans Holders

od Certified Code
Offer discounts with memberships quickly
1.0 (4)
Dostupné zdarma

Auto Savings for Plans Holders – přehled

    Always offer the right discount: Automatically track changes in the user's shopping cart in real-time and apply discounts immediately
    Personalized Plan Integration: Seamlessly integrate with members' subscription plans, accessing personalized discount configurations dashboard
    Instant Discount Application: Swiftly apply relevant discounts to the cart, streamlining the checkout process for members and ensuring they enjoy exclusive savings
    Effortless Membership Management: Provide a hassle-free experience for users, automatically managing and applying discounts based on their membership status and associated plans
Meet 'Auto Savings for Plans Holders,' your new shopping ally. Compatible with Stores and Bookings, this app seamlessly integrates with Pricing Plans. As your site members shop or book services, it automatically monitors your cart, applying personalized discounts. Say hello to effortless savings tailored just for your members.
Dostupnost: Tato aplikace je dostupná po celém světě.
Jazyky aplikace:
Angličtina
Veškerý obsah aplikace zobrazený na webu můžete přeložit do jakéhokoli jazyka.
Požadavky na web:

průměrné hodnocení

(Na základě hodnocení)
20
20
20
20
20
Recenze () třídit podle

Ceny a plány

Plán Starter

Zdarma

Offer discounts to all plan holders
Automatically applies discounts
Self-served and customer support
Plán Plus

$5

/měsíc
Everything in starter, plus:
Offer different discounts by plans
Setup conditions to apply discounts
* Cena je v USD

Vytvořte a spusťte vaši další aplikaci pro více jak 230 milionů uživatelů Wix