Wix App Market Logo

wix logo


Trending Topics
e‑shop
rezervace
Události
vyskakovat
Back Button: Go Previous Page
od Certified Code
Zdarma

Back Button: Go Previous Page

od Certified Code
Navigate effortlessly with Back Button
4.3 (6)
Zdarma

Back Button: Go Previous Page – přehled

    Instant Navigation: Seamlessly return to the previous page with a single click, streamlining user experience.
    Effortless Integration: Easily incorporate the Back Button into your site, enhancing user accessibility without hassle.
    Customizable Design: Tailor the button to match your site's aesthetics, ensuring a cohesive and visually pleasing user interface.
    Enhanced User Engagement: Keep visitors engaged by providing a user-friendly tool that simplifies navigation, fostering a positive interaction with your site.
Back Button: Go Previous Page" is a user-friendly web application designed to enhance the navigation experience for site visitors. With a simple click, users can effortlessly return to the previous page, eliminating the need for multiple clicks or browser functions. The app offers seamless integration, allowing easy implementation into your website without any complex setup. Moreover, the button's design is customizable, ensuring it aligns with the visual aesthetics of your site. By providing this intuitive tool, Back Button aims to improve user engagement by simplifying navigation and contributing to a positive overall browsing experience.
Dostupnost: Tato aplikace je dostupná po celém světě.
Jazyky aplikace:
Angličtina
Veškerý obsah aplikace zobrazený na webu můžete přeložit do jakéhokoli jazyka.

průměrné hodnocení

(Na základě hodnocení)
20
20
20
20
20
Recenze () třídit podle

Vytvořte a spusťte vaši další aplikaci pro více jak 230 milionů uživatelů Wix