Wix App Market Logo

wix logo


Trending Topics
e‑shop
rezervace
Události
vyskakovat
Cursors: Create with Effects
od Certified Code
Pouze pro prémiový web

Cursors: Create with Effects

od Certified Code
Create custom cursors and effects in seconds
2.0 (2)
Pouze pro prémiový web

Cursors: Create with Effects – přehled

    Design-Made Cursor Templates: Easily choose from a stunning selection of pre-designed cursor templates that add style and flair to your device
    Custom Cursors for Every Mode: Tailor your cursor to match your every action, with custom designs for auto, click, input, and more
    Effortless Effects Creation: Craft eye-catching cursor effects in seconds, making your every move on-screen truly unique
"Cursors: Create with Effects" is the ultimate cursor customization app that lets you transform your cursor experience with ease. Unleash your creativity with pre-designed cursor templates, personalize your cursor for various modes, and effortlessly craft captivating cursor effects. Elevate your device's look and feel – download Cursors today and make every click uniquely yours.
Dostupnost: Tato aplikace je dostupná po celém světě.
Jazyky aplikace:
Angličtina
Veškerý obsah aplikace zobrazený na webu můžete přeložit do jakéhokoli jazyka.
Požadavky na web:
- Prémiový plán
- Připojená doména

průměrné hodnocení

(Na základě hodnocení)
20
20
20
20
20
Recenze () třídit podle

Ceny a plány

Plán Premium

$4

/měsíc
Custom Cursor
Designer-made Cursors
Customer Support
* Cena je v USD

Vytvořte a spusťte vaši další aplikaci pro více jak 230 milionů uživatelů Wix