Wix App Market Logo

wix logo


Trending Topics
e‑shop
rezervace
Události
vyskakovat
Dividers: Animated & Stunning
od Certified Code
Dostupné zdarma

Dividers: Animated & Stunning

od Certified Code
Elevate your design with 20 unique divider types
4.3 (4)
Dostupné zdarma

Dividers: Animated & Stunning – přehled

    Dynamic Animations: Elevate your design with customizable light animations for each divider type, bringing dynamic movement and visual interest to your webpage.
    Adaptive Sizing: Seamlessly adapt to various screen sizes as dividers intelligently adjust, providing a consistent and polished appearance across devices.
    Background Replication: Effortlessly reproduce the background of elements between dividers, ensuring a cohesive and harmonious visual flow throughout your website sections.
Unleash the power of captivating design with "Dividers: Animated & Stunning," the ultimate tool for creating visually striking section dividers on your website. Elevate the user experience and give your web pages a modern and dynamic feel with a host of powerful features. Why Choose Dividers: Animated & Stunning? Transform your website into a visual masterpiece, effortlessly navigating the delicate balance between aesthetics and functionality. Whether you're a seasoned designer or just getting started, our app empowers you to create stunning section dividers that leave a lasting impression. Upgrade your design game with Dividers: Animated & Stunning today, and let your website make a statement.
Dostupnost: Tato aplikace je dostupná po celém světě.
Jazyky aplikace:
Angličtina
Veškerý obsah aplikace zobrazený na webu můžete přeložit do jakéhokoli jazyka.

průměrné hodnocení

(Na základě hodnocení)
20
20
20
20
20
Recenze () třídit podle

Ceny a plány

Plán Starter

Zdarma

5 Dividers Style
4 Decorations Style
No watermark - truly free
Plán Lite

$4

/měsíc
10 Dividers Style
6 Decorations Style
No watermark
Plán Plus

$11

/měsíc
15 Dividers Style
9 Decorations Style
No watermark
Plán Pro

$14

/měsíc
19 Dividers Style
10 Decorations Style
No watermark
Priority support
* Cena je v USD

Vytvořte a spusťte vaši další aplikaci pro více jak 230 milionů uživatelů Wix