Wix App Market Logo

wix logo


Trending Topics
e‑shop
rezervace
Události
vyskakovat
Forward: Share current page
od Certified Code
Zdarma

Forward: Share current page

od Certified Code
Forward: Share via QR & to Social Channels
3.8 (6)
Zdarma

Forward: Share current page – přehled

    Instant QR Code Generation: Generate a QR code for the current page with a single tap, making it effortless for users to share content.
    Efficient Social Sharing: Empower users to quickly share the current page across various social media platforms, enhancing visibility and engagement.
    Customizable Widgets: Site owners can easily place customizable widgets on any page, allowing them to match their website's design while providing seamless sharing options.
    Dynamic Page Compatibility: Seamlessly integrate widgets with dynamic pages, ensuring consistent functionality across various content types and providing a hassle-free sharing experience.
Elevate content sharing with Forward – the ultimate widget app designed for site owners. Effortlessly generate QR codes, enable instant social sharing, and customize widgets to match your site's look. With real-time analytics and dynamic page compatibility, enhance engagement and expand your online presence.
Dostupnost: Tato aplikace je dostupná po celém světě.
Jazyky aplikace:
Angličtina
Veškerý obsah aplikace zobrazený na webu můžete přeložit do jakéhokoli jazyka.

průměrné hodnocení

(Na základě hodnocení)
20
20
20
20
20
Recenze () třídit podle

Vytvořte a spusťte vaši další aplikaci pro více jak 230 milionů uživatelů Wix