Wix App Market Logo

wix logo


Trending Topics
e‑shop
rezervace
Události
vyskakovat
Genius Insights
od ITop Kvarks Dooel
7denní zkušební období

Genius Insights

od ITop Kvarks Dooel
Your website new AI customer support
5.0 (1)
7denní zkušební období

Genius Insights – přehled

    Elevate your website's user engagement with Genius Insights, harnessing AI to deliver personalized, insightful media conversations directly in your users' voices
    Our platform integrates seamlessly with the chat offering cutting-edge, real-time solutions tailored for e-commerce and publishing, enriching your site with dynamic, engaging content
    Unlock the power of advanced algorithms designed for natural language processing and sentiment analysis, enhancing the way you connect with your audience
    Transform your site into a hub of interactive, meaningful dialogues, ensuring your content resonates more deeply. Join the forefront of digital innovation by integrating Genius Insights today, and witness your website's transformation into a more interactive, user-centric experience
Genius Insights leverages AI to enhance website engagement with zero integration effort, fully supporting the chat for personalized, insightful user interactions. This plug-and-play solution revolutionizes how your website connects with its audience, offering real-time, tailored dialogues with minimal setup. Elevate your digital presence effortlessly with Genius Insights
Dostupnost: Tato aplikace je dostupná po celém světě.
Jazyky aplikace:
Angličtina
Veškerý obsah aplikace zobrazený na webu můžete přeložit do jakéhokoli jazyka.
Požadavky na web:

průměrné hodnocení

(Na základě hodnocení)
20
20
20
20
20
Recenze () třídit podle

Ceny a plány

Tato aplikace nabízí 7denní zkušební verzi zdarma
Plán Premium

$14

/měsíc
Exclusive chat assistant tailored to your site information
* Cena je v USD

Vytvořte a spusťte vaši další aplikaci pro více jak 230 milionů uživatelů Wix