Wix App Market Logo

wix logo


Trending Topics
e‑shop
rezervace
Události
vyskakovat
SoundsOn: Background Music
od Certified Code
Od $6.00 / měsíc

SoundsOn: Background Music

od Certified Code
Choose from 50+ curated tracks, or add your own
Zatím žádné hodnocení
Od $6.00 / měsíc

SoundsOn: Background Music – přehled

    Instant Soundscape: Add our widget to any website, and instantly transform it with calming music or energizing beats. No coding needed, just drag, drop, and enjoy
    Curated Melody: Immerse yourself in our diverse library of 50+ hand-picked tracks, designed to match any mood or theme. From peaceful piano to upbeat pop, we have the perfect sound
    Express Yourself: Upload your own music and create unique, personalized soundscapes that reflect your brand or vibe. Make your website truly your own
Tired of generic website silence? SoundsOn lets you add a music widget to any webpage, instantly transforming it with the perfect ambiance. Choose from our diverse library of 50+ curated tracks, from calming piano to energizing beats, or upload your own music for a truly personalized touch. Drag, drop, and enjoy effortless audio magic that reflects your brand and engages your visitors. Let SoundsOn turn any website into a captivating soundscape.
Dostupnost: Tato aplikace je dostupná po celém světě.
Jazyky aplikace:
Angličtina
Veškerý obsah aplikace zobrazený na webu můžete přeložit do jakéhokoli jazyka.

průměrné hodnocení

(Na základě hodnocení)
20
20
20
20
20
Recenze () třídit podle

Ceny a plány

Plán Unlocked

$4

/měsíc
Play background music automatically
Choose from 1000+ royalty-free music
Upload your own music
* Cena je v USD

Vytvořte a spusťte vaši další aplikaci pro více jak 230 milionů uživatelů Wix