Wix App Market Logo

wix logo


Trending Topics
e‑shop
rezervace
Události
vyskakovat
Wishlist: Helps Convert Orders
od Certified Code
Od $6.00 / měsíc

Wishlist: Helps Convert Orders

od Certified Code
View your stores' product wishlists by members
1.5 (2)
Od $6.00 / měsíc

Wishlist: Helps Convert Orders – přehled

    Effortless Wishlist Discovery: Streamline the process of viewing product wishlists for site owners by providing an intuitive interface to easily view members' wishlists
    Order Conversion Insights: Gain valuable insights into customer preferences and purchasing trends by analyzing wishlist data
    Real-time Updates: Stay informed with real-time notifications as members update their wishlists, allowing site owners to promptly respond to changing customer preferences
"Wishlist: Helps Convert Orders" is a powerful tool exclusively designed for site owners, enabling them to effortlessly view and gain insights from members' product wishlists. With a user-friendly interface, the app provides real-time updates, allowing for strategic decision-making to enhance product offerings, promotions, and ultimately boost order conversion rates. Stay ahead of customer preferences, optimize your store, and elevate the shopping experience with Wishlist.
Dostupnost: Tato aplikace je dostupná po celém světě.
Jazyky aplikace:
Angličtina
Požadavky na web:

průměrné hodnocení

(Na základě hodnocení)
20
20
20
20
20
Recenze () třídit podle

Ceny a plány

Plán Lite

$4

/měsíc
View & export all members' wishlist
* Cena je v USD

Vytvořte a spusťte vaši další aplikaci pro více jak 230 milionů uživatelů Wix